Tallinna Tehnikaülikool

Ingliskeelse MBA õppekava „Ettevõtlik juhtimine” eesmärk on arendada ambitsioonikatest spetsialistidest ja keskastmejuhtidest tippjuhid. Õppekava on väga paindlik ning arvestab tööl käivate inimeste töö- ning personaalse eluga.

„Õppekava on suunatud Põhjamaade ja Baltikumi arenemishimulistele bakalaureuse kraadiga ja vähemalt kolmeaastase töökogemusega inimestele, kes tunnevad vajadust arendada oma ettevõtlus- ja juhtimisalaseid oskusi, et saada edukateks tippjuhtideks rahvusvahelistes ettevõtetes,” tutvustab õppekava programmijuht ja ettevõtluse lektor Martin Toding.

1,5-aastaga läbitav õppekava on küll ajaliselt lühem kui harjumuspärane MBA, kuid see läbitakse siiski täismahus. Ajaline võit tuleb programmijuhi sõnul magistritöö kirjutamiselt, mis tavaliselt jäetakse õppekava lõppu ning jääb sageli ajapuudusel lõpetamata. TalTechi MBA õppes valmib magistritöö pooleteist aasta jooksul samm-sammult. „Auditoorne õppetöö toimub ühes kuus kolm tööpäeva. Suur osakaal on veebi- ja iseseisval õppel. Õpingute teoreetiline ja praktiline pool on omavahel loogiliselt seotud: õppetöö ühendatakse praktika ja ettevõtte baasil projekti kirjutamisega, millest kujunebki magistritöö,” selgitab Toding.

Õppekava on disainitud koostöös Eesti ettevõtjate ja Baltikumis ning Põhja-Euroopas tegutsevate ettevõtete tippjuhtidega, et arvestada tööturu praktiliste vajadustega. Paljud õppejõud on rahvusvahelise taustaga ning väike, umbes 20-30 inimesega õppijate grupp koosneb samuti erinevatest riikidest ning eri valdkondliku taustaga üliõpilastest, kes jagavad omavahel töö- ja õppimiskogemusi maailma eri nurkadest ning moodustavad tulevikuks suurepärase koostöövõrgustiku.

Õppekava on suunatud Põhjamaade ja Baltikumi arenemishimulistele bakalaureuse kraadiga ja vähemalt kolmeaastase töökogemusega inimestele.
Õppekava on välja töötatud Baltikumi ja Põhjamaade ärikeskkondi silmas pidades

Personaalne mentor toetab magistrantide enesearengut

Kõikide üliõpilaste karjäärialaseid eesmärke toetab isiklik mentor, kelle abil valmib ka praktiline, rakendatav, elulähedane ja loogiline magistritöö. „Mentor toetab õppuri individuaalset arengut läbi kolme semestri, aidates jõuda selgusele, kuhu üliõpilane soovib jõuda, milliseid oskuseid ja teadmisi tuleb tal arendada, millele peab rohkem tähelepanu pöörama,” tutvustab Toding. Mentori tuge peavad õppekava osalejad üheks õpingute kasulikumaks osaks. „Mentor aitas mul mõista, mida päriselt oma karjääris saavutada tahan. Kummalisel kombel on seda keeruline omaette välja mõelda. Mentorlus aitab sul mõista, kes sa juhina oled, mis on sinu tugevused ning millega on vaja veel tööd teha. See seob kõik õpitu üheks tervikuks. Arenguhüpe on nii suur, et tunne on nagu lapsel, kes on just õppinud kõndima,“ jagab oma kogemusi õppekava osaleja Kristi Säälik.

TalTechis ootab Sind väga toetav ja arengule orienteeritud kogukond. Oled väga oodatud sellega liituma!

Personaalne mentor toetab magistrantide enesearengut
Õppekava osalejate karjäärieesmärkide saavutamist toetab isiklik mentor

MBA õppekava “Ettevõtlik juhtimine” 

- Välja töötatud Baltikumi ja Põhjamaade ärikeskkondi silmas pidades

- Isiklik mentor igale osalejale

- Saadud haridus on rakendatav paljudel elualadel

- Investeering tulevikku – kõrgem juhtimispädevus toob ka kõrgema sissetuleku

- Paindlik korraldus – ainult üks 3-päevane auditoorse õppetöö sessioon kalendrikuus, millele lisanduvad veebisessioonid

- Võimalik lõpetada 1,5 aastaga

- Õppes on teooria ja praktika heas tasakaalus

- Rahvusvaheline ja interdistsiplinaarne kursus

- Õppemaks on 3000€ semestris (1.-3. semester) ja 1650€ 4. semestri eest

Vastuvõtt on avatud kuni 04.07.2023 kell 12.00

Lähem info: taltech.ee/mba

Laeb infot...