Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna linn ning Tallinna Tehnikaülikool leppisid kokku uues targa linna tegevuskavas. 

Targa linna arendamiseks on vajalik koostöö paljude erinevate osapoolte vahel. Näiteks tehnoloogia; erinevate andmestike; transpordi ja logistika; energiatootmine jpm, mis kõik töötavad linnaelanike heaolu suurendamise, nende kaasamise ja osalemise ning keskkonnakvaliteedi ja -arengu nimel.

Tallinn - TalTechCity koostöö algas 2019. aastal ning selle tulemusena valmistati ette 12 teadus-arendusprojekti, algatati targa linna õppeaine ning toetati targa linna professuuri loomist. Rahaliselt saab Tallinna linna ning TalTechCity koostöö tulemuslikkust mõõta juba ligi kahekümnekordselt – see tähendab, et erinevate projektide kaudu on Tallinna innovatsiooni ja targa linna lahendustesse investeeritud ligi 1mln eurot. 

Näiteks 2019. aastal pandi punkt ühisprojektile Helsinki linnaga, mis oli suunatud nutikate mobiilsuslahenduste abil parandama liikluse sujuvust sadamate piirkonnas. Projekt käigus tehti mitmeid pisemaid pilootprojekte, mis panustasid sujuvama, turvalisema ja nutikama liikluskeskkonna loomisele Tallinna ja Helsingi regioonides. FinEst Smart Mobilityst oleme pikemalt kirjutanud siin.

2020.aasta suvel lõppes edukalt projekt Sohjoa Baltic, mis katsetas isejuhtivate robotbusside kasutamist linnaruumis. Isejuhtiva bussi projekt loob linnale teadmist ja kompetentsi, kuidas tulevikus saaks rakendada ühistransporti veelgi keskkonnasõbralikumalt ja nutikamalt. Projektist täpsema ülevaate leiab siit.

Tänaseks on startinud ka üks innovatsiooni hangete projekt „AI4Cities“, mis toetab linnade üleminekut süsinikneutraalsusele, kasutades tehisintellekti ja sellega seotud digitaalseid tehnoloogiaid. Siin ulatas TalTech oma abikäe projekti meeskonna loomisel, soovitades Tallinna linnal just Soomlaste targa linna ja innovatsioonikeskusena tuntud Forum Virium Helsinkiga koostööd teha.   

Peagi võtab hoo sisse projekt „Centrinno“, mille tulemusena töötatakse välja innovaatilised lahendused, võimaldamaks endised tööstusalad Koplis ümber kujundada loovklastriteks ja kogukonnakeskusteks.

Kuna senine koostöömudel osutus tulemuslikuks mõlemale osapoolele, otsustati sellega jätkata. 2020-2021 aastaks sõlmitud tegevuskavas on peamine fookus tehnoloogilise innovatsiooni kontseptsiooni väljatöötamisel koos targa linna lipuprojektide portfolio arendamisega (sh. ka koostöös FinEstTwins targa linna tippkeskusega), lähtudes Tallinna linna 2035 aasta arengustrateegia eesmärkidest. Samuti analüüsitakse projektide võimestamist läbi rahvusvaheliste koostöövõrgustike nagu EIT Mobility, EIT Digital, Climate-KIC, OECD Programme on the Circular Economy in Cities and Regions jms.

2019. aastal välja töötatud targa linna õppeainet arendatakse edasi Tallinna praktiliste näidete baasil, kus bakalaureuse- ja magistritaseme tudengid analüüsivad linna e-teenused ja linnaruumi arendamist ning pakuvad välja uusi lahendusi. Samuti korraldatakse erinevaid targa linna temaatilisi töötubasid ja seminare linna ametnikele valdkondades nagu Helsinki-Tallinna kaksiklinna ühisteenuste arendus, liikuvus, kliimaneutraalsus, andmevõimekas linn ja linnaruumi arendamine. Töötubades sündivatele ideedele leitakse Tallinna välisprojektide kompetentsikeskuse abiga väljundid erinevate projektide raames.

Kahe partneri, Tallinna linna ning TalTechCity, innovaatilisest koostööst on oodata palju kõnekaid ning põnevaid targa linna arendusprojekte.

Laeb infot...