Tallinna Tehnikaülikool

Põlvast pärit Liisa Margit Paats on Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonnas õigusteaduse magistritudeng, spetsialiseerudes tehnoloogiaõigusele. TalTechi rahvusvaheliste suhete bakalaureuseõppe ajal veetis ta ühe semestri vahetusüliõpilasena Küprosel Nikosia Ülikoolis. Lisaks töötab Liisa ülikooli majandusteaduskonnas õppekonsultandina, nõustades nii eesti kui ka rahvusvahelisi üliõpilasi. Töö ja õppimise kõrvalt püüab ta aega leida ka rahvatantsu, muusika, matkamise ja reisimise jaoks.

Liisa Margit Paats

Mis Sind selle eriala juures kõige rohkem köitis?

Õigusteadus ei ole kindlasti lihtne eriala, kuid see-eest ääretult põnev. Kuigi alguses on palju üldpõhimõtteid, mis tuleb endale lihtsalt selgeks teha, ja kohati tundub, et loogikaga pole sellel alal midagi teha, siis hiljem, mõistes õiguse olemust, on võimalik näha selle süsteemsust. Just see hetk, kui kõik muutub selgeks ja arusaadavaks, on minu jaoks alati olnud väga rahuldustpakkuv, ja õigusteadust õppides saab selliseid momente palju kogeda. Lisaks on õigusteaduses palju erinevaid suundasid, millele spetsialiseeruda, nii on igaühel võimalik leida just see, mis kõige rohkem huvi pakub.

Mis eelise annab ingliskeelne õppekava?

Õppides rahvusvahelist õigust on ingliskeelne õpe kindlasti ülioluline. Kahjuks ei ole rahvusvahelises õigusruumis eesti keelega võimalik kuigi kaugele jõuda ja enamus alusdokumente ning erialaseid teadusartikleid on inglise keeles. Lisaks on ingliskeelsel õppekaval võimalik saada nii-öelda esimene suurem rahvusvahelises keskkonnas töötamise kogemus ja luua tulevikuks vajalikke kontakte ning laiendada karjäärivõimalusi.

Kes Sinust pärast lõpetamist saab?

Kuna valikuid on nii palju, siis ma ei ole veel otsustanud, mida pärast lõpetamist edasi teha. Õigusteaduse eriala pakub laialdasi karjäärivõimalusi nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tööturul ja nii avalikus kui ka erasektoris, lisaks on võimalus jätkata õpingud doktoriõppes.

Mida peaksid kõik õigusteaduse kohta teadma?

Arvan, et õigusteadus ei ole midagi, mis peaks jääma ainult selle ala spetsialistidele. Õiguse põhitõdede tundmine ja oskus neid rakendada tuleb kasuks igal erialal ning on vajalik ka igapäevaelus. Samuti ei ole õigusteadust vaja karta, piisava tahtmise, motiveerituse ja pühendumisega on see jõukohane igaühele, keda see eriala huvitab.

Millised iseloomuomadused peaksid olema heal õigusteadlasel?

Hea õigusteadlane peaks olema suurepärase analüüsivõime ja eetikatajuga, järjepidev, kannatlik, motiveeritud, mitmekülgsete kogemustega ning teadmishimuline. Samuti on vajalik enesekriitilisus – leppimine, et ma ei tea kõigest kõike kõige paremini, ja julgus läbi eksimuste saada paremaks. Ülioluline on kindlasti ka oskus eraldada oluline ebaolulisest.

Kuidas digirevolutsioon seda eriala on mõjutanud?

Digirevolutsioon ja pidevas muutumises maailm on loonud lisaks tohututele uutele võimalustele ka palju väljakutseid ning tekitanud isegi diskussioone osade erialade õppimise vajalikkuse üle. Õigusteadus on kindlasti üks ala, mille spetsialiste vajadus ei ole kusagile kadunud, vaid pigem suurenenud. Seda eriti näiteks andmekaitse või küberturvalisuse vallas. Digirevolutsioon on teinud osasid protsesse õigusteaduse alal lihtsamaks ja kiiremaks ning vähendanud monotoonseid ülesandeid.

Üks lõbus tõik, mida Sa enne õppima asumist ei teadnud?

Õigusteaduse erialal on väga oluline lugemise oskus, mis võetakse põhjalikult läbi esimestes loengutes. Kõlab veidi imelikult, et ülikooli tasemel midagi sellist õpetatakse, kuid on olemas meetodeid, mille abil kiiremini lugeda, materjal omandada ja leida üles see kõige olulisem osa. Selle oskuse olulisusest saime aru alles siis, kui lisaks muudele ülesannetele pidime ühe nädalaga läbi töötama suures koguses teadusartikleid ja kohtulahendeid.

“Universaaljuristide” aeg on möödas. Kõigele keskendumine ei anna eelist üheski valdkonnas. Edueelise annab ühele valdkonnale keskendumine ja selle põhjalik tundmaõppimine. TalTechi õiguse instituudis saab bakalaureuseõppes spetsialiseeruda EL ja rahvusvahelisele õigusele ning rahvusvahelistele suhetele. Tutvu õppekavaga: www.taltech.ee/oigusteadus

Laeb infot...