Tallinna Tehnikaülikool

Lisett Reimann-Erik õpib TalTechis magistriõppekaval tehnoloogiaõigust ja töötab justiitsministeeriumis. Lisetti köidavad laste aitamisega tegelevad organisatsioonid, kuna kõik maailma lapsed väärivad armastust ja õnne ning olulised on kõik organisatsioonid, kes seda üritavad tagada.   

Lisett Reimann-Erik
Lisett Reimann-Erik. Foto: erakogu

Mida uut on õigusteadusse toonud digi- ja rohepööre?  

Digipööre on toonud kaasa erinevaid võimalusi tehnoloogiat arendada ning kasutada ühiskonna kujundamisel. Paljud asutused on võtnud ette oma teenuste kättesaadavuse parandamise ning kasutajasõbralikumaks muutmise. 

Rohepööre on väga oluline ning kliimamuutustest tulenevalt on mitmed asutused rakendanud meetmeid, millega tahetakse muuta asutust ennast keskkonnasõbralikumaks ning ka selle läbi ühiskonna teadlikkust tõsta. 

Õigusteadusele on digi- ja rohepööre andnud juurde võimalusi ja valdkondi, millega muuta tulevikku. 

Millist praegu aktuaalset probleemi saaksid lahendada õigusteadlased?  

Selliseid on praegu nii palju. Eesti ja Euroopa vaatest saaksid õigusteadlased panustada näiteks vilepuhujate kaitse ühtlustamisesse ning aidata kaasa, et see kiiresti vastu võetakse ning rakendatakse kogu Euroopa Liidus. 

Kelleks sa õigussüsteemis saada tahad ja miks?  

Mina soovin saada Eesti küberturvalisuse valdkonna eestvedajaks ehk jätkata tööd avalikus sektoris ametnikuna ning panustada selle arengusse. Küberturvalisus on muutumas aina olulisemaks ning selles valdkonnas on alatihti spetsialistidest puudu. 

Mis on kõige põnevam õppeaine?  

Kuna mulle pakub huvi rohkem küberturvalisus, siis olid kõige huvitavamad ained „Digitaalsed tõendid“ ning „Küberturvalisus ja õigus“. Huvitavad olid ka „Rahvusvaheline avalik õigus“ ning intellektuaalse omandi eriseminar, kuna nende ainete õppejõud olid väga pühendunud ja oma ala spetsialistid. 

Üks lõbus tõik, mida sa enne sel erialal õppimist ei teadnud.  

Vilepuhujate osas sain targemaks. Ma ei teadnudki, et osades riikides (USA, Hiina) makstakse vilepuhujatele raha selle eest, kui nad teavitavad ametiasutusi toimepandud rikkumistest. 

TalTech õigusteaduse magistriõppe eesmärgiks on koolitada juriste, kes nõustavad õigusalaselt digitaalse turu, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, intellektuaalse omandi ja küberturvalisuse valdkonnas. Me anname laialdased teadmised ühiskonna toimimisest ning õiguse ja õigluse küsimustest, arendame ühiskonna süstemaatilist tundmist, analüütilist mõtlemist ja argumentatsioonivõimet. Õpe toimub inglise keeles. Tutvu õppekavaga: taltech.ee/oigusteadus-2

Laeb infot...