Tallinna Tehnikaülikool

Märtsi alguses käisid Toidupangas abis inseneriteaduskonna dekaan, logistikaõppejõud ja -magistrandid, et komplekteerida Euroopa Liidu toiduabi pakke, mis tänaseks on juba abivajajatele laiali jagatud.

Viimati käisid logistikud Toidupangal abis detsembris, kui esimese kursuse tudengid ja nende õppejõud olid kaasa kutsunud TalTechi rektori Tiit Landi, kes pika õhtupooliku panustas koos vabatahtlikega. Toonane tore koostöö inspireeriski Toidupanka taas logistikuid appi kutsuma, nüüd oli kaasas inseneriteaduskonna dekaan Fjodor Sergejev. 2. märtsil komplekteeriti koos kokku 604 toidukotti.

Kati Kõrbe eestvedamisel ulatub projekti „Logistika aitab“ algus 2013. aastasse. Selle eesmärk on näidata üliõpilastele, kuidas ja kui tihedalt on heategevus seotud logistikaga.

Logistika magistriõppekava juht Jelizaveta Janno rõhutas: „Taaselustades nüüd seda head traditsiooni püüame logistikute abiga panustada heategevusse, annetades oma aega, kaasates seeläbi praeguseid ja tulevasi õliõpilasi ning vilistlaslogistikuid.“

Logistikud plaanivad traditsiooniga jätkata ja Toidupanka uuesti minna mõne kuu pärast.

Toidupangast

Toidupank toimib tänu inimeste heategevusele. 2019. aastal jagasid toidupangad toidupakke üle Eesti keskmiselt 7200 inimesele nädalas. 2020. aastal on toiduabi saajate arv tõusnud 10 000 inimeseni nädalas. Raske on kaotada vaesust või raskusi, aga igaüks saab oma abikäe ulatada neile, kes seda hetkel vajavad.

Laeb infot...