Tallinna Tehnikaülikool

Esimesed loodusteaduskonna esmakursuslaste stipendiumid on jagatud.

Loodusteaduskonna instituutide eestvedamisel asutati sel suvel stipendium loodusteaduskonna bakalaureuseõppe esmakursuslasele: Loodusteaduskonna esmakursuslase stipendium. Stipendiumi eesmärgiks on toetada bakalaureuseõppe uute üliõpilaste kohanemist ülikooliga, parandada õppeedukust, soodustada üliõpilaste varajast integreerumist teadusrühmadega ning vähendada väljalangevust esimesel õppeaastal.

Stipendiumi komisjon, mida juhtis õppeprodekaan Vello Tõugu ning mille koosseisu kuulusid kõigi loodusteaduskonna bakalaureuseõppe õppekavade programmijuhid ning teaduskonna instituutide direktorid, otsustas jagada 2022/2023 õppeaasta sügissemestri stipendiumid järgmistele üliõpilastele:
Rakenduskeemia ja geenitehnoloogia õppekaval: Evelina Koop ja Martin Paggi
Maasüsteemid, kliima ja tehnoloogiad: Arina Gotsenko, Anett Kirt, Ekke Kõu Leitham ja Iida Virunurm
Rakendusfüüsika: Marti Kütt ja Krethel Tiits
Toidu- ja biotehnoloogia: Alissa Issakova ja Liis Kristin Kutsar.

Palju õnne kõigile ja edu õpingutes!

Järgmisel semestril on stipendiumile kandideerimise tähtajaks: 10.02.2023
 

Laeb infot...