Tallinna Tehnikaülikool

1. septembrist alustas loodusteaduskonna õppeprodekaanina tööd keemia ja biotehnoloogia instituudi kaasatud professor Vello Tõugu.

„Loodusteaduskonnas on üliõpilaste arvuga võrreldes kõige rohkem akadeemilisi töötajaid, mis loob suurepärased eeldused kvaliteetseks teaduspõhiseks õppeks ja üliõpilaste kaasamiseks teadustöösse. Soovin anda oma panuse, et seda teaduspotentsiaali hariduses maksimaalselt ära kasutada. Varem olen tegelenud õppe korraldamisega õppekavade tasemel. Minu teaduslik huvi on seotud Alzheimeri tõve molekulaarsete mehhanismidega, millega jätkuvalt tegelen.“

Rakenduskeemia ja geenitehnoloogia bakalaureuseõppe programmijuhi ja rakenduskeemia ja biotehnoloogia magistriõppe programmijuhi tööülesanded võtab Tõugult üle keemia ja biotehnoloogia instituudi kaasprofessor Ott Scheler.

Laeb infot...