Tallinna Tehnikaülikool

7. septembrist alustab teaduskonna teadus- ja arendusprodekaanina tööd keemia ja biotehnoloogia instituudi professor Riina Aav.

„Loodusteaduskonnas on, võrdluses meie ülikooli teiste teaduskondadega, teadustöötajate osakaal kõige suurem, seega ka väga suur potentsiaal panustada teadusmahukatesse ettevõtmistesse. Soovin koostöös dekaani ning ülikooli juhtkonnaga toetada meie teaduskonnas töötavaid teadlasi, sest kui teadustöötajatele on organisatsioon motiveeriv, siis kaasneb ka heal tasemel doktoriõpe, jätkusuutlik õppetöö ning võimekus innovatsiooni panustada".

Professor Riina Aav juhib supramolekulaarse keemia uurimisrühma, mis tegeleb uute käeliste molekulaarsete mahutite valmistamise ning nende rakenduste uurimisega.  Uurimisrühma koduleht: https://riinaaav.wixsite.com/grouppage

Laeb infot...