Tallinna Tehnikaülikool

ERC 2021. aasta alustava teadlase (Starting Grant) taotluste voor lõppes 12. aprillil 2021.

Esialgse avaldatud info kohaselt:

  • esitati ERC-le 4056 taotlust (mis on 24% rohkem kui 2020. aasta taotlusvoorus);
  • kõige rohkem esitati taotlusi füüsika- ja inseneriteaduste valdkonnas (1754 – 43,2%), järgnesid sotsiaal- ja humanitaarteadused (1185 – 29,2%) ning eluteadused  (1117 – 27,5%);
  • ligi 40% taotlustest esitasid naised (2020. aasta taotlusvoorus oli see 38%).
     

ERC teadusnõukogu on eraldanud 2021. aastal hinnanguliselt 413 stardigrandi toetuseks 619 miljonit eurot. Rahastamiseks valitud projektid kavatsetakse välja kuulutada 2021. aasta lõpus.
 

ERC 2021. aasta väljakujunenud teadlase (Consolidator Grant) taotluste voor lõppes 20. aprillil 2021.

Esialgse avaldatud info kohaselt:

  • esitati 2648 taotlust, mis on 5,6% rohkem kui 2020. aasta taotlusvoorus, kui esitati 2506 taotlust;
  • kõige rohkem taotlusi esitati füüsika- ja inseneriteaduste (1112), eluteaduste (779) ning sotsiaal- ja humanitaarteaduste (757) valdkonnas;
  • taotlejatest 33,5% on naised, mis on sama suur osakaal kui 2020. aasta taotlusvoorus (33,6%).
     

2021. aasta taotlusvoorus antakse välja hinnanguliselt 317 väljakujunenud teadlase toetust, kokku kuni 633 miljonit eurot. Rahastatavad projektid tehakse teatavaks 2022. aasta märtsis.

Alustava teadlase grandi (Starting Grant, StG) ja väljakujunenud teadlase grandi (Consolidator Grant, CoG) eesmärk on toetada tipptasemel teadlasi, kes on loomas või tugevdamas omaenda teadusrühma (või -teemat).

Grantide eesmärk on anda üksikteadlastele parimad võimalused oma loovuse rakendamiseks. Taotlused peavad olema teaduslikult teedrajavad, ambitsioonikad, kuid teostatavad. Teaduslik tipptase on ainuke hindamiskriteerium. Taotlused võivad olla mistahes teadusvaldkonnast.

Tallinna Tehnikaülikool esitas 2021. aasta taotlusvooru 8 alustava teadlase ja 6 väljakujunenud teadlase granditaotlust. Võrdluseks – eelmisel aastal esitas TalTech vaid 2 alustava teadlase ja 2 väljakujunenud teadlase granditaotlust. TalTechi teadusosakond on jätkuvalt pakkumas oma nõustamis- ja projektikirjutamise tuge teadlastele ka edaspidistes taotlusvoorudes.

Järgmine taotlusvoor avatakse 2022. aasta kevadel. Just nüüd on õige aeg alustada oma taotluse ettevalmistamist. Kui vajate abi, andke sellest teada, saates e-kirja aadressile taotlus@ttu.ee.

Kõik teadlased, kes plaanivad taotleda ERC granti, on oodatud TalTechi potentsiaalsete ERC taotlejate MS Teams’i gruppi SIIN.

Sellesse gruppi on juba lisatud kõik TalTechi teadlased, kellel oli doktorikraadi omandamise kuupäevast tulenevalt  õigus taotleda 2021. aastal ERC Starting (StG) või Consolidator (CoG) toetust. Mõlemal rühmal on ka eraldi kanal omavahel vestlemiseks ning taotlusvooru reeglitega ja taotluse kirjutamisega seotud kogemuste, küsimuste ja kommentaaride jagamiseks.

Taotlusvooru reeglitega seotud küsimustega võtke palun ühendust teadusosakonna projektide rakendamise tiimiga: Marika Lunden, marika.lunden@taltech.ee (taotlusvooru info) ja Siim Läänelaid, siim.laanelaid@taltech.ee (taotluste koostamine).

ERC grandisaajate bibliomeetria tabeliga on võimalik tutvuda teadusosakonna veebis
 

Laeb infot...