Tallinna Tehnikaülikool

5.juunil kaitsesid Energiatehnoloogia instituudi bakalaureusetaseme üliõpilased oma lõputöid. Pingeline kaitsmispäev lõppes positiivsete hinnete ja ühise tordisöömisega.

Bakade kaitsmine
Bakatudengid pärast kaitsmistulemuste teadasaamist

6.juunil kaitsesid lõputöid magistritaseme üliõpilased, kes lisaks magistrikraadile saavad diplomeeritud soojusenergeetika inseneri 7. taseme esmase kutse.

Magistrite kaitsmine
Pinev hetk enne kaitsmistulemuste teatavakstegemist ja sellele järgnenud tordisöömist

Palju-palju õnne kõigile kraadisaajatele! Kohtumiseni sügisel järgmise taseme õpingutel!

Laeb infot...