Tallinna Tehnikaülikool

L’Oréal Baltic programmi „Naised teaduses“ tänavuse 6000 euro suuruse auhinnaga tunnustatud Tallinna tehnikaülikooli teadlane prof Maarja Grossberg ja Eesti maaülikooli nooremteadur Lisandra Marina Da Rocha Meneses püüavad leida stipendiumi toel uusi võimalusi taastuvenergia efektiivsemale ja loodussõbralikumale tootmisele ning rakendamisele.

Maarja Grossberg

Tallinna tehnikaülikooli materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi teadlane prof Maarja Grossberg plaanib stipendiumi toel leida ja arendada päikesepaneelidele uusi keskkonnasõbralikke materjale ja tehnoloogiaid. Tema sõnul on taastuvenergiaallikate rakendamise kiirema kasvu kõige olulisemaks eelduseks just mitmekülgsed rakendusvõimalused.

„Katused moodustavad vaid murdosa sellest potentsiaalist, mida pakuvad hoonete fassaadid ning aknad – neid saab edukalt päikeseelektri tootmiseks kasutada. Meie uurimisgrupp uurib ning arendab päikeseelementide tehnoloogiat ning selliseid materjale, mida saab targalt integreerida ehitiselementidesse. Meie välja töötatavad keskkonnasõbralikud uue põlvkonna päikeseelemendid on kerged, poolläbipaistvad ning painduvad ehk ideaalsed erinevateks rakendusteks. Praegune väljakutse on päikeseelementide efektiivsuse tõstmine. Kui sellel teel olevad takistused õnnestub ületada, siis see on võimas tunne nagu iga varem lahendamata teadusliku pusle kokkupanek,“ kommenteeris Grossberg.

Eesti teaduste akadeemia presidendi Tarmo Soomere sõnul on märgilise tähendusega oma valdkonna teravaimas tipus töötatavate naisteadlaste pühendumus keskkonda säästvatele ja samas energiajulgeolekut tagavate tehnoloogiate arendamisel. „Need on nagu valgusvihk tulevikku, mis murrab kaugele välja olemasolevatest arusaamadest ja raamidest; sarnaselt sellele, nagu elektrivalgus ei tekkinud küünalde järjepidevast täiendamisest,“ lisas akadeemik Soomere.

L’Oréal Baltic „Naised teaduses“ programm on ainus Baltikumis, mis toetab koostöös UNESCO Eesti rahvusliku komisjoni ja Eesti teaduste akadeemiaga naisteadlaste ametialast arengut ja nende jaoks oluliste eesmärkide saavutamist.

Projekti koduleht: www.forwomeninscience.com

UNESCO Eesti rahvusliku komisjoni veebileht: http://www.unesco.ee/

Teksti aluseks on Eesti teaduste akadeemia uudis.

Laeb infot...