Tallinna Tehnikaülikool

19. juunil Haven Kakumäe sadamas toimunud Veetehnika messi auhinnagalal pälvis MERPOLi* väga aktiivse koostamise ja olulise MKMi partnerina tunnustava auhinna TalTech Eesti Mereakadeemia arendusdirektor Madli Kopti.

Foto: Tarmo Tomson, Petrolheads.ee.

Veetehnika auhinnagala


Auhinna andjaks on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi meremajanduse osakond. Veetehnikamessil pärjatakse selles valdkonnas tegutsevate erialaliitude ja organisatsioonide arvates suuremat tunnustust ning avalikkuse tähelepanu ja austust väärivad teod auhinnaga ja tunnustusmärgi avaliku kasutamise õigusega. Auhindade andjad nimetavad auhinnasaajad, keda tunnustatakse tähelepanuväärse teo või saavutuse eest.

„See on laiem tunnustus kõigile Mereakadeemia kolleegidele, kes rääkisid aktiivselt kaasa merenduspoliitika kujundamisel - aitäh teile!", on Madli Kopti tänulik. "Hoolimata asjaolust, et eraldiseisvat merendusepoliitikat uuel perioodil ei loodud, on olulisemad osad integreeritud transpordi ja liikuvuse arengukavasse 2021-2035 ning lisaks arengukavas toodule on plaan koostada arengukava esimesel aastal merenduspoliitika valge raamat, millega seatakse üksikasjalikumad poliitilised ootused merendussektori arengule, kus meie poolt varasemalt antud sisend on olulise väärtusega“, selgitab Kopti ning lisab, et „äärmiselt oluline on arendada merendussektorit terviklikult, sest see on aluseks eduka ja toimiva mereriigi kujundamisel ning Eesti konkurentsivõime kasvatamisel rahvusvahelises merenduses.“  

*MERPOL - „Eesti merenduspoliitika 2012–2020” 

Laeb infot...