Tallinna Tehnikaülikool

Kolmapäeval, 17. novembril kell 15–17 toimub TalTechis virtuaalne seminar "Majanduse rohepööre – mida oodata?". Rohepöörde mõjudest räägib Tallinna Tehnikaülikooli nõukogu liige ja Euroopa Komisjonis tööstuse, siseturu ja ettevõtluse (DG GROW) peadirektori asetäitja Maive Rute. Nendel teemadel jagavad seminaril oma mõtteid ka TalTechi teadlased ja eksperdid: Jarek Kurnitski, Rutt Hints ja Marek Tiits. Arutelu juhib TalTechi rohepöörde prorektor Helen Sooväli-Sepping.

Registreeri seminarile siin.

Päevakava

Euroopa Komisjon pani suvel lauale kliimapaketi, mis on üks kõige transformatiivsemaid, mis Brüsselist üldse tulnud on. Lennundusest põllumajanduseni, kütusemüüjatest metsafirmadeni, kõik sektorid saavad süsinikuheite vähendamisse kaasatud. Lähimate kuude jooksul lisandub kliimapaketi teine osa, mis puudutab muuhulgas globaalseid tarneahelaid. Koroonakriis tõi esile mitmete globaalsete tarneahelate ebakindluse, mis nüüdseks on jõudnud tõsiste raskusteni näiteks pooljuhtide kättesaadavusel. Euroopa ülemäärane sõltuvus kriitiliste toorainete ja toodete osas muudab meid haavatavaks. Sellised strateegilised sõltuvused vajavad adresseerimist eriti selles valguses, et rohepööre mitmekordistab mitmesuguste maavarade, sealhulgas metallide vajadust. Räägime, kuidas Euroopa uus tööstuspoliitika nende väljakutsetega tegeleb ja mida võiks sellest järeldada senise majandusmudeli muutumise kohta.

Rohepööret tasub teostada nende asjade kaudu, mida nagunii heaolu kasvatamiseks või muudel põhjustel teha vaja oleks. Ehitus pakub huvitava näite, kuidas üks rohepööre on juba teostatud. Vaatleme kuidas sai võimalikuks liginullenergiahoonete ehitamisele üleminek ja mida see tavainimesele tähendab. Teine rohepöörde teema on olemasoleva hoonefondi kaasaegseks renoveerimine, samuti kaugküttevõrgu korrastamine. See on Eestis toimunud põhiliselt KredEx-i ja KIK-i toetustega. Ka siin võib vaadelda kuidas maksumaksa raha on kasutatud ning missuguse tulemuse see toonud on, st kes on olnud selles protsessi võitjad. Ehituse kui rohepöördes kaugele jõudnud valdkonna kogemusi tasub rakendada ka teistes valdkondades, kus suured muudatused alles ees.

Üleminekuga süsinikneutraalsele majandusele kaasneb tänasest kordades suurem nõudlus oluliste metalli- ja mineraaltoormete järele. Kas Euroopa jaoks on tegemist võimatu missiooniga, arvestades, et mitmete kriitliste metallide osas on siinne kõrgtehnoloogiline tootmine tugevas sõltuvuses impordist? Millised on Eesti võimalused uute toorme-põhiste sektorite tekkeks, näiteks haruldaste muldmetallide osas?

Majandusajaloost ilmneb, et uute toodete turule toomine ja majandusareng ei ole stiihiline ja juhuslik, vaid seda on iseloomustanud ligikaudu poole sajandi pikkused tehnoloogilis-majanduslikud revolutsioonid. Briti tööstusrevolutsioon pani aluse Euroopa majanduse eelnenud sajanditega võrreldes peadpööritavalt kiirele arengule. Infotehnoloogia poolt pakutavad uued võimalused on olnud viimastel aastakümnetel üheks majanduse ja ühiskonna arengu olulisemaks suunajaks.

Kas rohepööre paneb aluse järgmisele tehnoloogilisele revolutsioonile? Mida see tähendab Euroopa ja Eesti majandusele?

Paneelarutelus võetakse räägitu kokku. Arutelu juhib TalTechi rohepöörde prorektor Helen Sooväli-Sepping

Esinejad

Maive Rute

Maive Rute

Maive Rute on Tallinna Tehnikaülikooli nõukogu liige ning tööstuse, siseturu ja ettevõtluse (DG GROW) peadirektori asetäitja Euroopa Komisjonis.

DG GROW peadirektori asetäitjana on Maive Rute eelkõige vastutav tööstuspoliitika eest. Tähelepanu all on ettevõtete kliimajalajälje vähendamine, rohe- ja digipööre, tarneahelate vastupidavus, investeeringute edendamine ja konkurentsivõime kasvatamine, standardiseerimine ja intellektuaalse omandi kaitse. Maive on mitmete juhtkomiteede ja nõukogude liige: InvestEU, Horizon Europe, EISMEA, EUIPO ja Tallinna Tehnikaülikool. 2009 – 2019 töötas Maive Euroopa Komisjonis tippjuhina teaduse ja innovatsiooni alal, olles 2005 tööle võetud ettevõtluspoliitika direktorina. Eestis on Maive Rute töötanud Kredexi juhatajana ning Eesti Panga asepresidendina. Ta on lõpetanud Maaülikooli ökonomistina, saanud MBA Austria Doonau ülikoolis ning MA CERIS-es, Belgias.

Jarek Kurnitski

Jarek Kurnitski

Akadeemik, professor Jarek Kurnitski on Tehnikaülikooli ehituse ja arhitektuuri instituudi direktor. Ta on rahvusvaheliselt tuntud panusest Euroopa liginullenergiamääratluste loomisel ning Eesti ja Soome summaarse energiakasutuse metoodikatest, mis on tänaseks teostanud energiapöörde mõlema riigi ehituses. Covid-perioodil on ta koostanud Euroopa ventilatsioonijuhiseid ning oli üks 36 tippteadlasest, kes panid WHO tunnustama viiruse levikut õhu kaudu.

Rutt Hints

Rutt Hints

Rutt Hints on geoloog ja Tehnikaülikooli maavarade ja rakendusgeoloogia uurimisrühma juht. Madalakvaliteediliste maakide geneesi ja kasutuselevõtu uuringutes on tema töö fookuseks kriitliste toormete potentsiaali avamine ning parimate väärindamise võimaluste leidmine.

Marek Tiits

Marek Tiits

Marek Tiits on teadlane ja ettevõtja. Tema peamised uurimisvaldkonnad on arengu ökonoomika ja tehnoloogia valitsemine. Marek on töötanud viimase 20 aasta jooksul erinevatel eksperdi ja nõuniku töökohtadel, sealhulgas Eesti Vabariigi peaministri, Euroopa Komisjoni ja ÜRO Kaubanduse ja Arengukonverentsi (UNCTAD) juures.

Helen Sooväli-Sepping

Modereerib: Helen Sooväli-Sepping

Helen Sooväli-Sepping on alates septembrist 2021 rohepöörde prorektor Tallinna Tehnikaülikoolis. Ta oli 2020-2021 Tallinna Ülikooli jätkusuutliku arengu prorektor ja inimarengu aruande 2019/2020 „Linnastunud ühiskonna ruumilised valikud“ peatoimetaja.

Sündmuse info täieneb jooksvalt

Laeb infot...