Tallinna Tehnikaülikool

22. veebruaril toimus Eesti Vabariigi 105. aastapäeva aktus, kus tunnustati teiste seas ka majandusteaduskonna teadlasi, õppejõude ja tudengeid.

Aasta parimad teadusartiklid

Techno-economic assessment of CO2 capture possibilities for oil shale power plants. 

Autorid: Artjom Saia; Dmitri Nešumajev; Aaro Hazak; Priit Sander; Oliver Järvik; Alar Konist. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 169, ARTN 112938. 2022 https://doi.org/10.1016/j.rser.2022.112938 (majandusteaduskond).

Tehnika ja tehnoloogia valdkonna artikkel on publitseeritud väga kõrgetasemelises ajakirjas ning uurimistöö keskendub Eesti majandusele aktuaalses ja olulises valdkonnas. Töö aktuaalsus seisneb energiajulgeolekus ja laialdasem eesmärk on loodusressursside parem ja efektiivsem väärindamine rohepöörde vaates. Artikkel on uuenduslik rakendusteaduslikus võtmes - ühtaegu tehnoloogiline ja majanduslik hinnang põlevkivielektritootmises CO2 püüdmise võimaluste rakendatavuse kohta; ning innovaatiline ka kontseptsiooni tasandil, viies ühikukulu tõenduspõhise hindamise ja diskonteerimise Eesti spetsiifiliste oludega vastavusse. Artikkel on valminud kolme TTÜ teadusgrandiprojekti raames ning kuuest autorist viis on TTÜst. Artikkel on suurepärane näide TTÜ ja Tartu ülikooli vahelisest valdkondade ülesest edukast koostööst ühiskondlikult olulisel uurimisteemal.

Do gender, age and education affect herding in the real estate market?

Autorid:  Tõnn Talpsepp; Anne-Liis Tänav.  Journal of Behavioral and Experimental Finance, 32, #100571. DOI: 10.1016/j.jbef.2021.100571. Aasta: 2021 (IF 8.222).  https://doi.org/10.1016/j.jbef.2021.100571 . (majandusteaduskond - Esildis)

Parima sotsiaal- ja humanitaarteaduste valdkonna artikli puhul on tegemist kõrgetasemelise empiirilisi tõenduspõhiseid meetodeid rakendava, uuendusliku uurimusega arenenud majandustele päevakajalisel teemal finants- ja majanduskriiside vaatevinklist. Artikkel panustab paremasse arusaama majandus- ja finantstsüklite mõistmiseks nii Eestis kui laiemalt, autorid on koostanud unikaalse andmebaasi ning tõendavad oma hüpoteese mahukatel andmetel rakendades kaasaegseid empiirilisi meetodeid.

Aasta õppejõud

Majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi vanemlektor Kristjan Liivamägi.

Kristjan saab oma tudengitelt stabiilselt ülikõrget tagasisidet. Sageli juhtub, et tudengid ei mahu majandusteaduskonna suurimasse auditooriumisse Kristjanit kuulama ära ning istuvad ka trepiastmetel ning seisavad tagareas. Kristjan on ka üks populaarseimaid juhendajaid instituudis. Lisaks tööle ülikoolis on Kristjan aktiivne autor Äripäevas ning investor Toomase klubis – tegevused, mis aitavad tema õppetegevust populariseerida. Ta on suure töövõimega, rõõmus ning abivalmis kolleeg, tudengite jaoks tõeline rokkstaar.

Kristjan Liivamägi programmis töövarjupäeva kroon 2022
Kristjan Liivamägi

Ärikorralduse instituudi lektor Kaidi Kallaste 

Kaidi õpetab maksunduse õppeaineid, mille nimetus ehk esmapilgul iga tudengi silmi särama ei pane, seega on tal vaja õpilaste südamete vallutamiseks teistest tippõppejõududest rohkemgi tööd teha. Kaidi mõtleb pidevalt, kuidas aineid arendada ja paremini õppurini viia. Tema õppeainete olulised alusmaterjalid on juriidilised aktid ja paragrahvid, kuid ta on suutnud luua huvitavad ja köitvad kursused, millest saadavat kasu hindavad tudengid ja elukestvas õppes osalejad kõrgelt. 

Kaidi Kallaste
Kaidi Kallaste

Aasta tudengitegu

Äriteemalise konverentsi "TalTech Business Forum" algatamine ja läbiviimine. (TalTech Majandusteaduskonna Üliõpilaskogu)

Aasta tudengitegu on konverents, mis toimus ülikooli aulas ja tõi kokku hulga edukaid ettevõtjaid, investoreid, eksperte ja mis kõige tähtsam - ettevõtlikke üliõpilasi. Konverents toimub sel aastal uuesti ja veel suuremalt.

Tudengid TalTech Business Forumil
TalTech Business Forum 2022 korraldajad (MTÜK)

Laeb infot...