Tallinna Tehnikaülikool

Lisaks TalTechi ülesele tunnustamisele, on majandusteaduskonnas heaks traditsiooniks kujunenud valida igal aastal ka oma teaduskonna parimaid õppejõude, programmijuhte ja tugitöötajaid.

2022. aasta parima programmijuhi tiitli pälvis Katrin Arvola.

Katrin Arvola on rahvusvahelise ärikorralduse ning juhtimise ja turunduse programmijuht. Tema jaoks on olnud väga oluline koostöö programminõukoja, õppejõudude ja üliõpilastega. Hea programmi koostamiseks korraldatakse ühiseid arutelusid erinevate osapooltega, sealhulgas ettevõtjatega. Kuna läbi õppejõudude jõuab programmi sisu üliõpilasteni, on oluline, et ka õppejõud teaksid programmi taustast võimalikult palju. Üliõpilastega kohtub Katrin vabas keskkonnas iga semestri lõpul, et arutleda murede ja rõõmude üle, mida semestri jooksul kogeti, mida võiks järgmistel kordadel muuta jne. Üliõpilased on tema kohta öelnud, et programmijuht on diskreetne, abivalmis, usaldusväärne ja sõbralik ning sobib väga hästi antud ametikohale.

Katrin Arvola
Katrin Arvola

2022 aasta parima õppejõu tiitli pälvisid Egert Juuse ja Holger Mölder

Egert Juuse töötab Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudis teaduri ja programmijuhina (avaliku sektori innovatsioon ja e-valitsemine ning tehnoloogia valitsemine).

Egert on aktiivne ja edukas õppetegevuses nii BA tasemel (õppejõud) kui MA tasemel (programmijuht, õppejõud, juhendaja).  Ta on edukalt välja töötanud BA taseme õppeained ja viib neid kõrge tudengite tagasisidega ellu. MA tasemel on Egert aktiivselt eest vedanud magistritööde tagasisidestamise seminare ning praktikate ja konsultatsiooni-projektide arutelusid. Programmijuhina on ta eest vedanud kahte rahvusvahelise õppekava uuendust ning koostanud rahastuse saanud Erasmus Mundus projektitaotluse.

Holger Mölder on õiguse instituudi dotsent ja programmijuht (rahvusvahelised suhted ja Euroopa-Aasia uuringud).

Lisaks heale tagasisidele, on ta hiljuti pälvinud ka stipendiumi pikemaks lähetuseks Stanfordi. Ta on tegev mitmete instituudile oluliste teadus- ja arendusprojektide juures, tegutsenud edukalt programmijuhina ning olnud peatoimetaja hiljuti ilmud julgeolekuõiguse alasele 3.1 kategoorias ilmunud raamatule, mis tõendab Holgeri õpetamistegevuse teaduspõhisust.

Egert Juuse
Egert Juuse
Holger Mölder
Holger Mölder

2022 aasta parima tugitöötaja tiitli pälvis Kristin Semm

Kristin Semm töötab teaduskonna dekanaadis kvaliteedispetsialistina ning on rahvusvaheliste akrediteeringute positiivsete tulemuste maaletooja. Tänu sellele kasvab majandusteaduskonna rahvusvaheline koostöö jõudsalt, õpitakse ja rakendatakse järjest rohkem koostööpartnerite paimaid praktikaid. Kristin on inimene, kes teeb suuri asju rahulikult ja märkamatult. Aastatega on ta arenenud teaduskonnale väga väärtuslike kompetentsidega töötajaks. Kristin on alati valmis kolleegidega kaasa mõtlema ja seal, kus vaja, õla alla panema.

Kristin Semm
Kristin Semm

Õnnitleme kõiki tunnustuse saajaid!

Soovime edaspidiseks säravaid ideid ning entusiasmi ja energiat  nende elluviimiseks!

Laeb infot...