Tallinna Tehnikaülikool

Kuulanud ära majandusteaduskonna nõukogu seisukoha, otsustas rektor Tiit Land nimetada majandusteaduskonna dekaaniks seni Ärikorralduse instituudi direktorina töötanud Mari Avarmaa.

Mari Avarmaa
Majandusteaduskonna dekaan Mari Avarmaa

Avarmaa on seni olnud ka teaduskonna finantsjuhtimise ning juhtimisarvestuse õppejõud. Tema uurimisteemad keskenduvad finantstehnoloogia ettevõtete arengule ning mittefinantssektori ettevõtete finantseerimisele.

Dekaaniks saamise puhul tänas Mari Avarmaa kõiki usalduse, toetuse ja heade mõtete eest. „Ootan elevusega jätkuvat koostööd ning soovin tänada senist dekaani Enn Listrat, kes on läbi aastate majandusteaduskonna eest seisnud ning selle väga tugevana üle annab,“ lisas Avarmaa.

Uue dekaani ametiaeg algab 9. märtsil 2023.

Laeb infot...