Tallinna Tehnikaülikool

Meil on väga hea meel teatada, et majandusteaduskonna doktorant-nooremteaduri Helery Tasase doktoritöö pälvis Rein Otsasoni Fondi stipendiumi! Palju õnne, Helery Tasane!

Fondi poolt väljaantavad stipendiumid on ette nähtud magistri- või doktoriõppes rahanduse või majandusega seotud erialadel õppivatele üliõpilastele.

helery tasane

Helery uurib oma doktoritöös institutsioonide rolli teadmistepõhise arengu saavutamiseks Kagu-Aasia üleminekumajanduste majanduslike ja regulatiivsete aspektide näitel. Lisaks osales ta Arenguseire Keskuse tellitud uurimuses, mis käsitles Eesti ettevõtete investeerimismustreid ja nende mõju tootlikkuse kasvule ning peagi on valmimas Rahandusministeeriumi tellitud ettevõtlus- ja innovatsioonitoetuste tulemuslikkuse hindamise uuring.

Jõudu ja tuult tiibadesse!

Laeb infot...