Tallinna Tehnikaülikool

Alates 2017. aastast on majandusteaduskonnal kujunenud traditsiooniks korraldada oma töötajatele kaks korda aastas toimuv  õpetamist väärtustav üritus Õpetamise Päev.  19. jaanuaril toimus see üritus juba kümnendat korda. Oleme selle viie aasta jooksul toimunud Õpetamise Päevadel koos õppinud ja arutlenud väga paljude õpetamise väljakutsete üle. Teemade hulk on olnud lai: pedagoogilised, tehnilisi lahendusi tutvustustavad, eetika-, vastutustundlikkuse ja jätkusuutlikkuse teemad jms. Samuti on olnud esinejaid nii meie teaduskonna õppejõudude seast kui ka mujalt, näiteks Aalto ülikoolist ja Hankeni majandusülikoolist.

Õpetamise päev

Osalejad on hinnanud võimalust arutleda kolleegidega, otsida lahendusi õpetamise väljakutsetele ning võimalust tugevdada oma õpetamispraktikaid ja nende üle reflekteerida. Kindlasti on üritus aidanud ühtlustada teaduskonna õpetamispraktikaid.

Parimaid õpetamispraktikaid ja näpunäiteid jagades ei ole me unustanud ka õppijat ning oleme teemades käsitlenud õppijate kultuurilisi erinevusi ning pühendanud ka eraldi õppepäeva erivajadustega õppijate vajaduste, õppimisvõimaluste ning õpetamistehnikate tutvustamisele.

Õpetamise kvaliteet ja selle olemuse mõistmine on majandusteaduskonna jaoks oluline prioriteet. Meie õppejõud panustavad sellesse, milline on Eesti majandus 20 aasta pärast. See on suur vastutus, võimalus ja väljakutse, mida meie inimesed väga hästi tajuvad. Selleks, et õppejõududel oleks võimalik parimal viisil tudengeid nende õpingutes toetada, tuleb eelnevalt nende endi arengusse investeerida ning nende tööd väärtustada. See ongi Õpetamise Päeva üks peamistest eesmärkidest ning sellest põhimõttest juhinduvad ka teised õpetamise kvaliteedi parendamisele suunatud tegevused.

Teaduskonnas on alustanud tegevust ka õppearenduse ja haridusuuringute keskus, mille eesmärk on tekitada õppejõududele  rohkem võimalusi üksteist toetada ja inspireerida. Õppejõud võib tihti tunda end oma ametis üksi, seda eriti praegusel keerulisel epidemioloogilisel ajal, mis on eriti toonud fookusesse üksteise toetamise vajaduse ja  kogemustest õppimise. Esimese teemana ongi keskuse fookuses kogukonna tekke toetamine ja kohtumispunktide loomine teaduskonna õppejõududele kogemuste vahetuse ürituste näol.

Laeb infot...