Tallinna Tehnikaülikool

Majandusteaduskonnal on heaks tavaks saanud rahvusvahelise ärikorralduse õppekaval õppivatele tudengitele korraldada ühepäevane väljasõit, et tutvustada välisüliõpilastele Eesti ettevõtteid ja ettevõtluskeskkonda. 

Seekordne õppekäik toimus 1. märtsil 2023 Tallinna ja lähiümbruse ettevõtetesse. Ärilogistika ja varude juhtimise õppeaine raames toimunud visiidi fookus oli ettevõtete logistikal, tarneahelal, automatiseerimisel ja jätkusuutlikkusel.  

Lisaks said üliõpilased ülevaate erinevates valdkondades tegutsevate ettevõte toimimisest, teenuse- ja tootearendusest, tööprotsessidest ning arenguplaanidest. Läbivalt käsitleti ettevõtete hakkamasaamist erinevates kriisides - millised on olnud suurimad väljakutsed ja ka hoopis uued arenguvõimalused. Puutumata ei jäänud noortele huvipakkuvad jätkusuutlikkuse ja keskkonnateemad.

Päev algas ACE Logistics Estonia külastusega. ACE Logistics Estonia AS on logistikaettevõte, mis tegutseb Eestis, Lätis, Leedus, Ukrainas ja Soomes ning osutab erinevaid logistikateenuseid üle terve maailma. Üliõpilastele tutvustati ettevõtte arengulugu ja tulevikuplaane ning samuti oli võimalus tutvuda ka ettevõtte „köögipoolega“ terminalis ja laos. 

Õppereis jätkus Tallinna Sadamas, kus oli võimalus lisaks ettevõtte tegevustest ülevaate saamisele külastada uut kruiisiterminali ja ülejäänud sadamaala. AS Tallinna Sadam on Eesti suurim kauba- ja reisisadamate kompleks, mis tegutseb reisijate- ja kaubaveo, laevanduse ja kinnisvara valdkonnas. 

Ettevõttes Kõu Mobility Group (Tuul, Äike, CoModule ja Ampler) oli võimalus näha nii tootmispoolt kui saada ülevaade ettevõtte väärtustest ja tegevustest. Kasutamata ei jäetud ka võimalust testida esimest eestlaste arendatud ja toodetud kõige loodussõbralikumat e-tõukeratast. 

TalTech majandusteaduskond tänab kõiki ettevõtteid, kes lahkelt ja avatult meid vastu võtsid ja üliõpilastele ettevõtlust seestpoolt näitasid. 

Laeb infot...