Tallinna Tehnikaülikool

Uurisime, kuidas on hiljuti Läti Teadusnõukoja direktori ametikohale asunud ja Lätist pärit Lauma Muizniece TalTechis omandatud oskusi rakendanud ja millised on tema väljakutsed valitud valdkonnas.
 

SBG_Alumni_Lauma Muizniece
Lauma Muizniece

TalTechi majandusteaduskonnal on muljetavaldav hulk vilistlasi, keda on kokku juba veidi üle 28 500. Aastast 2003 on teaduskond pakkunud ka ingliskeelset õpet, tänu millele on tänane vilistlaskogukond rahvusvaheline - vilistlasi on ligi 80 erinevast riigist.

Kus töötad täna ja milline juhus või tegevus selleni viis?
Asusin äsja ametisse Läti Teadusnõukogu direktorina. See ametikoht köitis mind, kuna teadus- ja innovatsioonipoliitika on olnud nii minu erialane kui ka akadeemiline huvi juba aastaid ning ka mu uurimistöö keskendus Läti teaduse rahastamisega seotud küsimustele. Mul on olnud võimalus kogeda erinevaid vaatenurki, töötades sellealaste uurimisprojektidega Läti Ülikoolis ning hiljem juhatades Läti Investeerimis- ja Arendusagentuuri tehnoloogiaosakonda, kus keskenduti tehnosiirdele ja teaduse kommertsialiseerimisele. Tundsin, et uus ametikoht mitte ainult ei võimalda mul õpingute jooksul omandatud teadmisi kasutada, vaid pakub uut lähenemisnurka  oma arusaamade edasiarendamiseks.

Miks otsustasid Eestisse õppima tulemise kasuks?
Tol ajal olin juba spetsialiseerunud sellistele teemadele nagu innovatsioonipoliitika, uute tehnoloogiate arendamine ja tehnosiire ning otsisin õppekavasid, mis võimaldaksid mul selles valdkonnas edasi areneda. Sattusin TalTechi kodulehele ning siin pakutavad programmid olid muljetavaldavad. Lisaks ei eeldanud doktorantuuris õppimine Eestisse kolimist, kuna soovisin jätkata oma tööd Lätis, Riias. Samas - loengutele sõitmine oli üsna lihtne, nii et otsustasin järele proovida.

Mis õppekaval õppisid ja miks toona nii otsustasid?
Õppisin avaliku halduse õppekava tehnoloogia valitsemise erialal. Valisin selle, kuna minu huvide ja varasema töökogemuse tõttu haakus see ideaalselt sellega, mida otsisin. Lisaks olid õppejõududeks pühendunud teadustöötajad, kes jagasid oma rahvusvahelist kogemust.

Mis on Sinu arvates antud valdkonna tugevus tänasel tööturul?
Arvan, et antud valdkonna teadmised on hädavajalikud, kuna majanduse teadmistepõhiseks  muutmise vajaduse üle arutletakse üha enam ning teadussaavutuste panus sotsiaalmajanduslike väljakutsete lahendamisse vajab samuti edendamist. Tegemist on keeruka otsustusvaldkonnaga ja tehnoloogia valitsemise õppekava andis sellest kõigest suurepärase ülevaate ning täiendas minu varasemat kogemust.

On sul meeles mõni lõbus seik või juhtum ülikooli õpingute ajast?
Neid on nii palju! Leidsin väga häid sõpru ja meie suhted ulatusid kaugemale publikatsioonide kaasautorlusest või ühistest rühmatöödest. Ma arvan, et see ongi õpingute osa, mida ma tõesti kõige rohkem hindan.

Tagasi mõeldes õpingutele, siis mis võiks ülikool täna teisiti teha, et olla veelgi parem?
Tegelikult mitte midagi! Alguses muretsesin, mis tunne on välistudeng olla, kuid tundsin end väga oodatuna ning Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi ja TalTechi töötajad aitasid mind alati, kui abi vajasin. Kursuste tase oli kõrge ja saadud teadmised ülimalt väärtuslikud. Tunnen, et TalTech-i lõpetamine oli mulle suureks auks.  
 

Laeb infot...