Tallinna Tehnikaülikool

In Memoriam Toomas Sõmera (17.02.1945 – 6.01.2022)

IT Kolledž mälestab Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuse endist juhatuse esimeest ja IT Kolledži eestvedajat Toomas Sõmerat.

In Memoriam Toomas Sõmera

Toomas Sõmera side IT Kolledžiga ulatub aega enne selle sündi, kui erinevad osapooled otsisid tulevasele rakendusliku IT-kõrghariduse koolile sobivat vormi ja rahastust. Toomas esindas Eesti Telekomi juhatuse liikmena üht viiest Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuse (EITSA) asutajaliikmest ja kindlustas Eesti Telekomi poolse 2 miljoni kroonise suurtoetuse üleandmise sihtasutusele, mis koos Eesti riigi (HTM) ja Rootsi riigi suurtoetustega tegi võimalikuks Eesti IT Kolledži avamise 2000. aasta suvel. Eesti Telekomi suurtoetus oli vaieldamatuks eeskujuks paljudele järgnevatele toetajatele ettevõtlussektorist kindlustamaks kolledži arengut ja kasvu.

2002. aasta 2. jaanuaril asus Toomas Sõmera EITSA juhatuse esimehe kohale ning tema keskseks ülesandeks kujunes EITSA peamise ettevõtmise – IT Kolledži arengu ja finantssuutlikkuse kindlustamine. 2002. aastal oli IT Kolledž väga hapras olekus – õppetöö käis, aga kõrgkool polnud veel jõudnud akrediteerimisikka, mistõttu puudus riiklik koolitustellimus ja -rahastus. Avamisjärgne hoog näitas aeglustumise märke ning finantse kõrgkooli kasvuks oli napilt. Oma Telekomi ja sideministri kogemustega oskas Toomas Sõmera hoomata tervikpilti, omas laia võrgustikku ja vajalikku respekti erinevate osapoolte silmis ning kindlustas usalduse püsimise nii IT Kolledži kui areneva EITSA suhtes.

Üsna varakult sai selgeks, et kasvav IT Kolledž Rävala puiestee hoonesse ei mahu ning järgmiseks väljakutseks sai uue koha või maja leidmine. Võib kindlalt öelda, et Toomase sirgeseljalisus ning nõudlikkus enese ja teiste suhtes kindlustasid vajalike sammude tegemise ja finantside leidmise. Selle tulemusena asuti ehitama IT Kolledži uut õppehoonet TTÜ linnakusse Mustamäel. Uue maja avamine 2008. aasta alguses oli suursündmus IT Kolledži ajaloos ja tähendas kvalitatiivset muutust kõikide tegevuste osas. Toomas Sõmera jätkas EITSA juhatuse esimehena jätkuval arengul terava silma hoidmist kuni 2013. aasta aprillini, kui EITSA-st sai Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA) koos kaasnenud suurte muutustega vastutusvaldkondades.

Toomase endised kolleegid IT Kolledžist ja EITSA-st mäletavad tema motiveerivat ütlust: „Õnneks on meil veel probleeme. Jõudu meile nende lahendamisel!“ – ja need probleemid jõudsid alati ka lahendusteni. Kindlalt mäletatakse Toomast kõikvõimalikel üritustel aktiivse kaasalööjana, huumorit hindava ja humoorika kaaslasena kuitahes tõsisel ettevõtmisel.

Ehkki Toomas Sõmera ei jõudnud õppejõuna üliõpilaste ette, õppisid tema kogemusest ja suhtumisest kõik kolleegid, kaasa avatud need kolledži vilistlased, kelle tööandjaks kujunes EITSA/IT Kolledž. Kätt südamele pannes võib tunnistada, et Toomas Sõmera oli kandev looja töökultuurile, mis on IT Kolledži edukalt tänasesse toonud.

Jääme mälestama Toomas Sõmerat. Head teed, hea Toomas!

  1. IT Kolledži uue õppehoone nurgakivi panemine, 3. mai 2007
  2. IT Kolledži uue maja ametlik avamisüritus, 6. märts 2008
  3. Toomas Sõmera ja IT Kolledži maskott Tux uue IT Kolledži õppehoone avamisel 6. märtsil 2008

Laeb infot...