Tallinna Tehnikaülikool

7. detsembril kuulutati välja neli teaduste akadeemia medali laureaati, kellest igaüks on jätnud olulise jälje Eesti teadusmaastikule või ühiskonda.

Tallinna Tehnikaülikooli täisprofessor tenuuris Malle Krunks sai tunnustuse ulatuslike pingutuste eest naisteadlaste nähtavale toomisel, noorte kolleegide innustamise ning kauaaegse panustamise eest L’Oreal-UNESCO stipendiumite hindamiskomisjoni töösse.

Laeb infot...