Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikoolis rakenduslikku majandusteadust õppiv Mandi Soome tuli Tallinnasse õppima Tartust, pärast Nõo Reaalgümnaasiumi bioloogia-keemia klassi lõpetamist. Vabal ajal meeldib Mandile sõpradega aega veeta, looduses matkata, üritusi korraldada ja ennast arendada. Aktiivne noor märgib, et kindlasti oli ka ülikoolivalikul oma roll tõigal, et TalTechis on värvikas tudengielu ja palju organisatsioone. Peamiselt otsustas Mandi TalTechi rakendusliku majandusteaduse kasuks aga sellepärast, et soovis majandust õppida ning see õppeprogramm tundus talle kõige huvitavam ja praktilisem. Oma esimese praktika läbis Mandi ühes armsas ettevõttes raamatupidajana, kuhu jäi kooli kõrvalt ka edasi tööle, nüüd aga on ta alustamas tööd pangas ettevõtete finantseerimise osakonnas. 

Mandi Soome
Mandi Soome. Foto: erakogu

Mida igaüks peaks majanduse toimimisest teadma?  

Igal otsusel on oma hind, kas siis otsese hinna või alternatiivkulu näol. Pealtnäha head otsused ei pruugi olla tegelikult head, kui pole kaalutud kõiki võimalikke aspekte.   

Kirjelda ideaalset majandusmudelit, mis kohtleb hästi pakkujat, tarbijat ja planeeti. 

Ideaalne mudel oleks liberaalse demokraatiaga turumajandus, kus riigi sekkumine on piisav ja efektiivne, et kaitsta nii inimesi kui ka planeeti ja tagada jätkusuutlikkus.  

Millist praegu aktuaalset probleemi saaksid lahendada majandusteadlased? 

Kuna majandus puudutab meid kõiki vähemal või rohkemal moel, siis käivad siia alla enamus sotsiaalseid probleeme, võttes kasvõi näiteks ebavõrdsuse küsimused või kliimasoojenemise. Majandusteadlased võivad küll probleemidele lahendusi leida, kuid olulisem on neid lahendusi reaalselt rakendada.  

Kuidas teha häid investeerimisotsuseid? 

Investeerimisotsused on väga personaalsed ning mis tundub ühe jaoks hea, ei pruugi teise jaoks see nii olla. Hea investeerimisotsuse tegemiseks peaks inimene määrama enda riskitaseme, siis sihid ning seejärel tegema plaani, kuidas edasi toimetada. Alustamiseks on kõige parem investeering vaieldamatult teadmised, mille põhjalt saab edasisi otsuseid teha. 

Kellena sa pärast lõpetamist töötada tahad? 

Kuna ma olen alles bakalaureuse lõpul ja noor, siis ma ei ole endale kindlat ametit välja valinud, aga suure tõenäosusega on see amet kombinatsioon finantsvaldkonnast ja analüütikast.  

Mis on kõige põnevam õppeaine? 

Minu jaoks kõige põnevam aine oli finantsjuhtimine, sest seal olid reaalelulised ülesanded, mis toetusid varem õpitud teadmistele.  

Üks lõbus tõik, mida sa enne sel erialal õppimist ei teadnud? 

Et mineviku andmete põhjal saab päriselt tulevikku ennustada. Mitte küll 100%, aga saab. 

Mis on Euribor ja millest sõltub selle suurus? Miks paljud ettevõtted ei jõua viienda sünnipäevani? Kas mõistlikum on investeerida aktsiatesse, võlakirjadesse, fondidesse või soetada hoopis kinnisvara? Mõtesta sisuline majandus enda jaoks ja õpi rakenduslikku majandusteadust. Tutvu õppekavaga: taltech.ee/majandusteadus

Laeb infot...