Tallinna Tehnikaülikool

2019. aastast Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledžit juhtiv Mare Roosileht valiti nii Ida-Virumaa aasta kõrgkoolijuhiks kui ka Eesti aasta õppeasutuse juhi tiitli nominendiks. Sel puhul antud intervjuus selgitas ta oma juhtimisalaseid eelistusi.

Mare Roosileht Ida-Virumaa õppejõudude tunnustamise sündmusel

Mis on need kolm omadust, mis juhist poodiumile tõusva juhi teevad?

Pean oluliseks, et juhtimine ja eestvedamine oleksid omavahel tihedalt põimunud. Seetõttu on minu prioriteedid:

  • meeskonnaliikmete usalduse võitmine, nende ühte liitmine ja neile motivatsiooni sisendamine;
  • avatus ning töökaaslaste konstruktiivse kriitika alusel oma juhioskuste arendamine;
  • töökaaslaste vajaduste ja organisatsiooni eesmärkidega arvestamine.

Kas ja kui, siis mille poolest on eriline teie tudeng?

100% meie üliõpilastest on valinud oma õpitee jätkamiseks tehnika ja tehnoloogia valdkonna, kusjuures paljud neist järgivad perekondlikku dünastiat.

80% meie tudengitest on mitte-eestlased, mistõttu on õppimine eestikeelsetel erialadel neile paras katsumus. Samas võimaldab see arendada kultuuriteadlikku suhtlemispädevust.

Ligi 70% meie üliõpilastest on töötavad inimesed, kes teavad, mida nad oma tööelus vajavad. Samas tuleb neil õppimisega ühendada töö- ja pereelu. Meie tudengid on just seetõttu erilised, sest nad on julgenud vastu võtta eelpoolmärgitud väljakutsed.

Kui kerge või raske on Kohtla-Järvel haridust anda?

Ühelt poolt on Virumaa kolledžil väga suur ettevõtete toetus ning tihe koostöö nii õppekavadel väljatöötamisel kui ka arendamisel. Samuti on kolledži lõpetajad hinnatud tööjõuturul üle Eesti.

Teiselt poolt kipuvad maakonna "teravamad pliiatsid" maakonnast lahkuma ning teiste piirkondade noored pelgavad tulla Ida-Virumaale. Rõõm on tõdeda, et viimastel aastatel on see tendents pöördumas ning meil õpivad tudengid nii Tallinnast, Võrust, Türilt kui ka Kuressaarest.

Järgnevatel aastatel seisab meil ees uus väljakutse - arendada välja unikaalne haridus- ja teadusvõimekus Ida-Virumaal.

Mida julgete väita Virumaa kolledži tuleviku kohta?

Seitsme aasta pärast on Virumaa kolledžist kujunenud tehnilise hariduse ja rakendusteaduse regionaalne kompetentsuskeskus, mis on populaarne nii õppurite kui ka teadlaste seas.

Millise rolli suudate võtta õiglase ülemineku teemal?

Kuna õiglase ülemineku fookus on suunatud tööstusega, sh energeetikaga seotud ettevõtete teadmusmahukuse tõstmisele ning paralleelselt taseme- ja täiendusõppe pakkumisele, siis näen oma rolli ettevõtete vajaduste ning  teaduse ja hariduse kompetentside ühendajana.

Mare Roosileht viimastel aastatel pälvinud väga palju tunnustust. Ta on Tallinna Tehnikaülikooli kuldmärgi kavaler, Ida-Viru ettevõtjate sõber 2017, Ida-Virumaa aasta tegija 2019, aga ka ajalehe Põhjarannik meediakangelane – aasta häirekell 2019.

Suur osa Mare Roosilehe elust on olnud seotud Kohtla-Järvega. Siin lõpetas ta keskkooli, siia – täpsemalt Virumaa Kõrgkooli – tuli ta aastal 1993 matemaatika ja informaatikaõpetajaks. Aastatel 2007 – 2019 töötas ta Virumaa Kolledži arendusjuhina, 1. septembrist 2019 aga direktorina.

Laeb infot...