Tallinna Tehnikaülikool

Peahoone aulas toimus 20. juunil majandusteaduskonna dekaani Mari Avarmaa inauguratsioonitseremoonia. Uus dekaan on juba ametikohustusi täitnud märtsist saadik. Pidulik ametisse vannutamine toimus aga juunis, kuna ülikoolis on traditsioon, et inaugureerimine toimub esimesena saabuval pidulikul akadeemilisel sündmusel. Selleks osutus majandusteaduskonna magistrite lõpetamine. 

Mari Avarmaa
Dekaan Mari Avarmaa

Rektor Tiit Land tänas aktusel ka endist dekaani Enn Listrat panuse eest majandusteaduskonna pikaaegsel juhtimisel ning tutvustas kogu auditoorumile uut dekaani ja andis talle üle ametiraha. Mari Avarmaa pidas oma esimese kõne dekaanina, milles väljendas usku, et värsked magistrikraadi omanikud leiavad taas tee TalTechi õppima või aktiivsete vilistlastena ning rõhutas, et Eesti riik ja majandus väga vajab neid, värkse pilguga edendajaid, et jätkusuutlikult areneda. 

Aktusel anti pidulikult üle ka lõpudiplomid 175le majandusteaduskonna magistrile.

Laeb infot...