Tallinna Tehnikaülikool

Pole kahtlustki, et tehnoloogiavaldkond areneb meeletu kiirusega ning eriti oluline on selle areng meie kõigi heaolu mõjutavates valdkondades, milleks on kahtlemata ka meditsiin. TalTechi meditsiinitehnika ja -füüsika magistrieriala sobib inimesele, kes on ambitsioonikas juba oma DNA tasandil ning soovib olla tulevikuks maksimaalselt valmis.

Meditsiinitehnika ja -füüsika õppekava ühendab insenerialad, füüsika, bioloogia, meditsiini ja IT-valdkonna, arvestades kaasaegse digitaliseeritud tervishoiusüsteemi vajadusi. Tegemist on inseneriõppega, eriala vilistlastelt oodatakse igapäevaelus kasutatavate innovaatiliste tehniliste lahenduste väljamõtlemist. Potentsiaal on töötada tervishoiusüsteemis, teaduses, meditsiinitehnika ettevõtetes, IT-lahendusi pakkuvates firmades ning tööstuses.

Meditsiin vajab inseneeriat

Cranfeld Clinic OÜ juhatuse esimees Üllar Lanno sõnab, et kogu meditsiinimaailm on liikumas fundamentaalsel tasandil uude ajastusse ning nii tehnoloogia kui ka insenertehniliste lahenduste osatähtsus on valdkonnas järjest suurem. „Kui varasemalt eeldati, et meditsiiniinsener ehitab lihtsalt masina valmis ning arst kasutab seda oma teadmiste põhjal, vaatab sealt tulevat infot ja ütleb, mis patsiendil viga on, siis 2040. aastaks näeme täiesti uut tervishoiumudelit, kus selle vahele tekib süntees ehk abimees tehisintellekti (AI) võimekuse näol,“ märgib Lanno.

1993. aastal Tartu ülikooli arstiteaduskonna lõpetanud ning TalTechis küberkuritegevuse uurimise kompetentsikeskuse käivitanud Üllar Lanno sõnul on TalTechil kõrge kompetents materjalitehniliste lahenduste osas. „Mõeldes biotoonilise käe, jala või 3D-prinditud naha või organi peale, siis kogu see valdkond on TalTechi töömaa ning seal tekib järjest rohkem neid kokkupuutepunkte, kus insenertehniline mõtteviis peab käima üht sammu meditsiinilise mõtteviisiga. Seetõttu võib eeldada, et tulevikumeditsiinis vajab arst enda kõrvale ka TalTechi kompetentsiga insenertehnilist tulevikuteadmistega professionaali. Neil on kahepeale vaja kavandada operatsiooni kulg ja operatsioonijärgne tegevusmudel. Sinna tuleb juurde südame kaughooldus kuni tehissüdame materjalideni või selleni, milliste füüsikaliste parameetrite kaudu tehissüda inimorganismile mõju avaldab, kopeerides täielikult varasemat südant inimese sees.“

Veel toob Lanno elulise näite tehnoloogia arengust, mida saab ja peab ka meditsiinivaldkonnas rakendama. „Millegi nähtavaks tegemise võimalust on erinevate tundlikkuse tasemete kaudu võimalik järjest paremaks muuta. Võtame näiteks iPhone’i esimese ja viimase mudeli ning vaatame kaamera reaalvõimekust kujutise salvestamisel – see on läinud kordades paremaks. Täpselt samasugune optiline revolutsioon on toimunud ka kõigis diagnostilistes seadmetes, millega sisenetakse inimkehasse, et uurida tehisintellektiga koostöös väliselt nähtamatuid piirkondi.“

Monitoride kirjud pildid

Insenertehniliste lahenduste ja tehisintellekti olulisusest rääkides toob Lanno veel näitena erakorralise meditsiini ja intensiivravi osakonna töö, kus meditsiinipersonalil on vaja korraga jälgida mitmeid monitore ja nendel püsivalt jooksvat infot nii pildis kui ka helis. AI ehk tehisintellekt aitab meil protsessidest kiiremini aru saada ja neid tõlgendada ning erinevaid parameetreid kogupaketina analüüsida. Sõrme otsast mõõdetud hapniku osakaal, südame löögitegevus, niiskus, temperatuur ja teised kehas toimuvad liikumised ning asendimuutused – AI suudab neid ühiselt hinnates anda meditsiinipersonalile väga olulist abi ning teha seda väsimatult ööpäev ringi.

Võrdselt keeruline teema on ka kõik vaimse tervisega seonduv, sest inimese pea sisse ju väga hästi ei näe. Üllar Lanno hinnangul ei saa jätta siin tähelepanuta ärevushäireid, mis võivad lõppeda suitsiidiriskiga. „Tegelikkus on selline, et targad algoritmid suudavad pideva monitoorimise ja teatud parameetrite analüüsimise teel selgeks teha, millal on risk jõudnud kriitilisse faasi, ning jälgimismehhanismid saavad anda spetsialistidele eelhoiatuse. Kuigi terviseandmed on Eestis isiklikud ja inimesed saavad nende kasutamise üle ise otsustada, võib see olla väga hea võimalus näiteks oma lähedaste eakate hooldamisel ning võimaldab õigel ajal positiivselt sekkuda,“ seletab kliiniku juht.

AI Chat GPT Digital Twin

Kuigi viimasel ajal on ChatGPT’d ka palju naeruvääristatud ning selle reaalset osatähtsust meie elus kahtluse alla seatud, ütleb Lanno, et tõenäoliselt sõltub meditsiini edukus 15–20 aasta perspektiivis väga suurel määral sellest, kui palju suudetakse kõrgemal tasemel otsuseid ning dokumenteerimist tehnoloogia abil ära teha.

Lisaks on tehisintellekt juba täna avastamas kuni veerandil juhtudest inimesest rohkem haigusseisundite algfaase. Digitaalse teisiku kontseptsioon on tehnikatootjatel üks peafookuseid. Kvantumarvutite andmete analüütiline arvutusvõimekus tõstab kiirust ja viib mahud enneolematutesse kõrgustesse. Kõik eelnev kokku moodustab uue dimensiooni, milles tervishoid toimima hakkab.

„Hetkel on 70 protsenti tervishoiuteenuse osutamise protsessidest seotud mittemeditsiiniliste vajadustega – dokumenteerimine, majandustegevus, asjade hankimine, inimeste transportimine jne. Selleks et 30 protsenti reaalmeditsiinilist aega juurde võita ehk tekitada nn negatiivset aega, ei ole isegi mõeldav, et me jätame tehisintellekti, robootika ja targad lahendused kaasamata,“ on Lanno veendunud.

See vähendab vajadust palgata rohkem inimesi, kellest tegelikult tervisega seonduvad otsused ei sõltu. Selle asemel on oluline saada juurde uue profiiliga meditsiiniõdesid, kellel on lisaks tervishoiualasele haridusele kompetents, mis võimaldab orienteeruda meditsiini ja tehnoloogia sisulisemas koostöös. Kindlasti on tulevikus digitaalse teisiku võimekustega haiglas tänasega võrreldes kuni 20 protsenti rohkem meditsiiniinseneri kompetentsiga töötajaid.

„Olen täiesti veendunud, et TalTechi meditsiinitehnika ja -füüsika eriala lõpetaja saab selles valdkonnas väärilist rakendust. Meditsiinivaldkonda ootavad ees suured uuendused ning usun, et uuendustele üleminekuga kaasnevat skeptitsismi jääb ajaga vähemaks. Meil on vaja järjest rohkem tehnoloogiat, mis tuleb appi siis, kui inimtööjõudu võtta ei ole.“

Meditsiinitehnika ja -füüsika õppekava on mõeldud sulle, kui vaatad tulevikku ja tahad teada, miks ja kuidas:

  • töötavad meditsiinitehnika seadmed;

  • arendatakse uusi meditsiinidiagnostika meetodeid;

  • analüüsitakse uuritavate tervisenäitajaid;

  • mõjutab kiirgus inimest;

  • kasutatakse tervishoius IT-lahendusi.

Õppekava läbimise järel saab sinust spetsialist, kes tunneb tehnikat, orienteerub meditsiinis ja bioloogias ning teeb koostööd erinevate erialade arstidega, et kasutada ja arendada meditsiinitehnoloogiat haiguste ennetamiseks, diagnoosimiseks ja raviks.

Tutvu meditsiinitehnika- ja füüsika õppekavaga lähemalt siin.

Vastuvõtt TalTechi on juba avatud! Avaldusi saab esitada 4. juuli keskpäevani. Vaata lähemalt: https://taltech.ee/magister

Laeb infot...