Tallinna Tehnikaülikool

Nahavähk, nagu ka teised vähiliigid, ründab inimkonda üha sagedamini. Euroopa ja Põhjamaad on sealjuures tänu oma valdavalt heledale ja päikese suhtes tundlikumale nahatüübile selle kasvaja poolt enam ohustatud kui maakera teised piirkonnad.

Nii on Eesti koos Põhjamaadega tänaseks jõudnud melanoomi esmasjuhtude esinemissageduselt samale tasemel nagu päikselised Austraalia, Uus-Meremaa ja Florida. Tõenäoliselt on oma osa selles ka eestlaste seas järjest tõusval lõunamaareiside trendil.

Nahavähi liikidest (lisaks näiteks basaalrakulisele või ristirakulisele kartsinoomile) on melanoom kõige halvema prognoosiga. Melanoomi peetakse neist nimelt kõige metastaatilisemaks, mis tähendab, et ta levib kõige agressiivsemalt oma algkoldest laiali teistesse keha piirkondadesse.

Rahvusvahelise uurimisrühma liige, TalTechi keemia ja biotehnoloogia instituudi dotsent, immunoloog Sirje Rüütel-Boudinot: „Tänasel päeval on vähiravis kõige kaasaegsemad, nn immuunomodulatoorsed meetodid sellised, mis kas aktiveerivad või taasaktiveerivad immuunrakke melanoomi hävitama. Lisaks veel meetodid, mis blokeerivad immuunrakkude pidurdamise signaalirajad. Tegemist on küll efektiivseimate, aga kahjuks ka väga kulukate ravimeetoditega, mis pole kahjuks kaugeltki kõigile patsientidele kättesaadavad. Samuti esinevad sellise ravi puhul tõsised kõrvaltoimed, mis vanemaealistele patsientidele mõjuvad eriti kurnavalt“. Seni alternatiivina välja pakutav odavam keemiaravi on aga paraku patsiendile süsteemsena (ehk kogu organismi ulatuses) raskesti talutav, tervet organismi laastav, aga mis kõige olulisem: mõjub vaid teatud väikesele patsiendirühmale.

Dotsent Rüütel-Boudinot oma uurimisrühmaga

Keemiaravi raske üldmõju leevendamiseks on teadlased koos meedikutega välja arendanud uue, nn isoleeritud keemiaravi meetodi, ehk kohaliku infusiooni (Isolated limb infusioon - ILI). „Lahtiseletatult tähendab see seda, et kui melanoomi siirded paiknevad näiteks patsiendi jalgadel või kätel, on võimalik süsteemse, tervet keha hõlmava keemiaravi asemel kasutada vähem invasiivset, ainult konkreetsele jäsemele suunatud keemiaravi ehk isoleeritud jäseme kohalikku infusiooni (ILI). See meetod võeti esmakordselt kasutusele Austraalias Sydney Royal Prince Alfred Hospitalis 1990ndatel meie uurimisrühma ühe liikme dr John F. Thompsoni poolt“, selgitab dotsent Rüütel-Boudinot.

Kohalik infusioon on vähivastase keemiaravina lihtne ja efektiivne meetod melanoomi in transit metastaaside puhul. PERHi üld- ja onkokirurgia keskuse juhataja, doktor Jüri Teras: „In transit metastaasi terminit kasutatakse melanoomi siirete puhul, mis levivad lümfisoonte kaudu 2 cm või rohkem oma koldest kaugemale, kuid pole veel levinud esimesse lümfisõlme. Euroopas on seda meetodit seni veel vähe kasutatud, Austraalias ja USAs on meetod suurtes vähiravikeskustes juba kättesaadav. Põhja-Eesti Regionaalhaigla on seni ainuke keskus Baltikumis, kus nimetatud meetodiga patsiente aidatakse“.

Teadusartiklis „First Eastern European Experience of Isolated Limb Infusion for In-Transit Metastatic Melanoma Confined to the Limb: Is it still an Effective Treatment Option in the Modern Era?“ (Esmane Ida- Euroopa kogemus isoleeritud jäseme infusioonravi kasutamisest melanoomi in transit metastaaside raviks jäsemetel. Kas see on ka tänapäeval effektiivne ravivõte?) kirjeldatakse ILI protseduuri järgmiselt: „Melanoomiga jäsemele paigutati arteri ja veeni sisse spetsiaalsed kateetrid. Nende kateetrite kaudu sisestati umbes 5-10 minuti jooksul soojendatud kemoteraapilist ravimit (7.5mg/L melphalani ja 75ug/L actinomycin-D). Järgneva 20-25 minuti jooksul loputati jäset kemoinfusaadiga. Kokku võtab see protseduur aega umbes tunni. Protseduurijärgselt jälgiti patsiente kolme kuu jooksul, analüüsides valu jäsemes ja jäseme lihaste võimalikku toksikoosi ning üldist elulemust kuni 70 kuu jooksul“.

Dotsent Rüütel-Boudinot: „Käesolevas uurimistööd analüüsisime 21 Eestist pärit patsiendi andmeid, kus ravimina oli kasutusel melphalan koos aktinomütsiin-Dga. Ravimi ringluse aeg jäsemes oli 20-30 minutit 38-39 kraadi juures. Kõik katsealused, ILI ravi saanud patsiendid, olid halva prognoosiga (melanoomi algkolle oli sügav, haavandunud ja kõrgemitootilise aktiivsusega) kuid sellele vaatamata 76% patsientidest said hea ravivastuse ja jäseme amputeerimist suudeti vältida 90% juhtudest.“.

„Need tulemused näitavad, et Ida Euroopas läbi viidud ILI on oma edukuselt võrreldav tulemustega muu maailma suurte keskustega USAs ja Austraalias ning see meetod jääb meil oluliseks ravivõimaluseks ka praegusel immuunteraapia ajastul,“ lisab Rüütel-Boudinot.

Uurimistööst ilmus artikkel „First Eastern European Experience of Isolated Limb Infusion for In-Transit Metastatic Melanoma Confined to the Limb: Is it still an Effective Treatment Option in the Modern Era?“ koostöös PERHi uurimusrühma, Austraalia arstide (Sydney Royal Prince Alfred Hospital; Adelaide Royal Adelaide Hospital) ja TalTechi immunoloogidega mainekas väljaandes European Journal of Surgical Oncology.

Lisainfo: TalTechi geenitehnoloogia osakonna dotsent Sirje Rüütel Boudinot, sirje.ruutel@taltech.ee;
dr Jüri Teras, PERHi üld- ja onkokirurgia keskuse juhataja, Jyri.Teras@regionaalhaigla.ee

Allikas European Journal of Surgical Oncology 02.11.2019
Kersti Vähi, TalTechi teadusosakond

Laeb infot...