Tallinna Tehnikaülikool

Rihti Harmants
10.09.1952 -18.03.2023

Rihti Harmants

Tuul kase ladvus tasa kiigub,
me vaikses leinas langetame pea…

70. eluaastal lahkus soojustehnika instituudi kauaaegne juhiabi ja vanemsekretär, armastav ema ning kahe lapselapse vanaema Rihti Harmants.

Kooliteed alustas Rihti 1959 Annikvere 8-klassilises koolis. Koolis tegeles  ta aktiivselt suusatamise ja kergejõustikuga ning tuli ka mitmel korral kooli meistriks. 1967 jätkas ta õpinguid Tallinna Kergetööstustehnikumis asjaajamise erialal, mille lõpetamise järel suunati ta 1970. aastal kolmeks aastaks tööle Tallinna Polütehnilise Instituuti kaadriosakonna inspektoriks ning elukohaks sai voodikoht üliõpilaste ühiselamus. Pool aastat hiljem sai Rihti  TPI Koskla tänava töötajate ühiselamusse, kus jagas tuba ühe Tartu Ülikooli lõpetanuga, kes oli ka TPI-sse tööle suunatud. 

Rihti abiellus 1972 ning sama aasta 6. detsembril sündis perre tütar. Lapsehoolduspuhkuse ajal tehti Rihtile ettepanek tulla tööle TPI soojusenergeetika kateedrisse kateedrijuhataja professor Arvo Otsa sekretäriks. Pakkumine vastu võetud ja algaski  töö laborandina TPI-s 1.oktoobrist 1973. Kuna tol ajal ei olnud ette nähtud, et kateedrijuhatajal võiks olla sekretär, siis nii saigi Rihti ametinimetusks laborant, hiljem vanemlaborant ja insener. 1976. aastal alustas ta õpinguid TPI kaugõppeosakonnas tööstuse planeerimise erialal. Õpingud katkesid III kursusel, sest põhitöö oli pingeline ning soov oli rohkem tähelepanu pühendada 4-aastasele tütrele. 

1.septembril 1992. aastal reorganiseeriti soojusenergeetika kateeder ja tööstusliku soojustehnika probleemlaboratoorium TTÜ soojustehnika instituudiks ning Rihtist sai vanemsekretär. 1998. aastal alustastas ta õpinguid Tallinna Tehnikaülikooli humanitaarteaduskonna humanitaar-ja sotsiaalteaduste instituudis halduskorralduse erialal. Õppetöö toimus nädalavahetustel kaks korda kuus ning õhtuti. 20. veebruaril 2002 kaitseses ta diplomitöö „Euroopa Liit ning Eesti energeetika seadusandlus ja arengusuunad“ ja  Rihtile omistati halduskorralduse eriala diplomiõppe lõpudiplom. Septembris 2001 vahetus soojustehnik instituudi direktor, kuid Rihti jätkas vanemsekretärina ning hiljem juhiabina kuni 2013. aasta lõpuni, olles selleks ajaks TTÜ-s töötanud aastast 1973 ehk märkimisväärsed 40 aastat.

Vabal ajal harrastas Rihti kudumist ja lilleseadet, praktiliste oskuste täiendamiseks osales ta 2005-2006 Tallinna Rahvaülikooli vana mööbli restaureerimise kursustel. Siit saigi põhihobiks vanale mööblile uue elu andmine, tema uues kodus Õismäel leidis koha antiikne sisustus: peeglilaud, Lutheri toolid, tigutiivan. Kodusoojust lisas Haapsalu sallide kudumine vabal ajal ning armsad lapselapsed, keda ta jäägitult armastas. Viimaseks töökohaks jäigi Rihtile nii südamelähedane kunstikeskne töö Kumu saaliteenindaja-operaatorina. 

Vaikselt lahkusid emake hea,
muredest, valudest enam ei tea.

Rihti Harmantsit jäävad leinama ema ning vend ja tütar peredega.

Emeriitprofessor Aadu Paist
 

Laeb infot...