Tallinna Tehnikaülikool

18. jaanuaril lahkus meie hulgast kauaaegne kolleeg, au automaatik, hea sõber, lauluvend ja lihtsalt hea inimene Heino Ross. Milline ta oli, see meie Mäidu? Ta sündis 15. oktoobril Rakveres õpetaja peres, lõpetas 1948 Tartu 1. Keskkooli (Hugo Treffneri gümnaasiumi), 1953. Tallinna Polütehnilise Instituudi, 1957. Leningradi Elektrotehnika Instituudi aspirantuuri. Ta oli tehnikakandidaat aastast 1957.

In Memoriam  HEINO ROSS
Heino Ross (15.10.1929-18.01.2022)

Tema töökarjäär Tallinna Tehnikaülikoolis oli väga pikk: 1957 elektrijaamade, -võrkude ja -süsteemide kateedri assistent, 1957-1960 teoreetilise ja üldelektrotehnika kateedri assistent ja vanemõpetaja. Kui 1960. aastal avati automaatika kateeder, siis oli Heino Ross üks selle asutajaliikmetest.

Edasine pikaajaline töö oli seotud kateedriga: 1960-1996 dotsent, 2006-2022 emeriitdotsent. Paralleelselt õppetööga töötas Heino Ross administratiivsetel ametikohtadel: õhtuse teaduskonna prodekaan ja dekaan ning ülikooli nõukogu juhataja (1990-1992).

Kõik üliõpilased ja kolleegid rõhutavad teda meenutades erilist isamaalisust, mida ta sisendas õpilastesse juba nendel aastatel, mil see ei olnud eriti au sees. Paljud vilistlased seostavad Heino Rossiga traditsiooni – erialapäeva pidamist. Kui automaatika päeva esimese osa peaorganisaatoriks oli Hanno Sillamaa, siis õhtuse osa peaorganisaatoriks oli just Heino Ross.

Koorilaul, mis oli algselt lihtsalt hobi, kasvas üle eluaegseks kireks. Ta oli  Eesti Teaduste Akadeemia Meeskoori (ETAM) asutajaliige (1958), olles selle koori esimees, teeneline liige ja auliige. Heino Ross oli ka Eesti Meestelaulu Seltsi (EMLS) asutajaliige (1988),  seltsi president aastatel 1988-1996 ja aastast 1996 – seltsi auliige.

Heino Rossi pikaajaline ja edukas pedagoogiline ning ühiskondlik tegevus on pälvinud ka riiklikku tunnustust:  Eesti NSV teeneline haridustöötaja (1986) ja Valgetähe III klassi teenetemärk (1998).

Heino Rossi jäävad mälestama õpilased ja kolleegid endisest automaatika instituudist, kes avaldavad sügavat kaastunnet abikaasa Eevile, poegadele Tanelile, Peetrile, Märtenile ja kõikidele lastelastele ning lastelastelastele.

Ärasaatmine toimub 29. jaanuaril 2022 kell 11.45 Tallinna Jaani kirikus.

Õpilased ja kolleegid Tallinna Tehnikaülikoolist, koorivennad ETAM-ist ja EMLS-ist ja lihtsalt head sõbrad.

Laeb infot...