Tallinna Tehnikaülikool

25. detsembril lahkus meie hulgast raske haiguse tagajärjel dr. Mari Minn. 
Mari oli oma karjääri alguses ja kaitses oma teaduskraadid Stockholmi ülikoolis ja  Scuola Superiore Sant Anna ülikoolis, saades esimeseks Eesti soost tehnoloogiaõiguse doktoriks.

Mari Minn


Tehnikaülikooli õiguse instituudis luges ta intellektuaalomandiõigust, rahvusvahelist eraõigust ja tööstusomandi õigust. Ta on andnud oma panuse Euroopa Liidu ja liikmesriikide vahelise patendiregulatsiooni analüüsi ja avaldanud mitmeid kaalukaid teadusartikleid näiteks ajakirjades European Journal of Health Law ja  European Intellectual Property Review. Mari oli ka kutsutud esineja olulistel foorumitel Euroopas, seda näiteks Itaalias, Suurbritannias, Soomes ja Poolas. 

Mari oli ka üks olulistest ekspertidest Eesti Vabariigile tehisintellekti õigusliku strateegia projektis. Tema viimane uurimusvaldkond käsitles ravimituru õiguslikke probleeme.
 
Jääme mälestama Mari Minni, kes oli paljudele eeskujuks oma erudeerituse, tagasihoidlikkuse ja vapra südamega ning avaldame kaastunnet lähedastele. 
 

Laeb infot...