Tallinna Tehnikaülikool

19. mail 2021 lahkus meie hulgast oma elutee 95. aastal Ungari Teaduste Akadeemia akadeemik ning Tallinna Tehnikaülikooli audoktor professor Tibor Vámos.

Tibor Vámos

Prof. Vámos sündis 1. juunil 1926. aastal. 1949. aastal kaitses ta edukalt diplomitöö elektriinseneri erialal Budapesti Tehnikaülikoolis (BUTE). Peale lôpetamist töötas mitmetes ettevõtetes. 1954. aastal astus ta aspirantuuri Ungari Teaduste Akadeemia (TA) elektroenergeetika instituudi juures. 1958. aastal kaitses kandidaadikraadi ning 1958. aastal juba ka teaduste doktori kraadi, mille omistas talle Ungari TA Kôrgem Atestatsioonikomisjon. Aastal 1964 käivitas Tibor Vámos koos kolleegidega Ungari TA elektronarvutite ja automatiseerimise instituudi (SZTAKI) olles aastatel 1964-1985 ka selle instituudi direktor. Alates aastast 1964 oli ta ka BUTE professor.

Prof. Vámos uurimistemaatika kuulus arvutustehnika ning tehisintelligentsi rakenduste valdkonda. Mitmete teemade puhul olid tema ideed teedrajavad, arvestades valdkonna arengut. Ta oli kaheksa monograafia autor või kaasautor, millistest huvipakkuvamatena võiks nimetada 1991. aastal ilmunud monograafiat “Computer Epistemology”, 1995. aastal ilmunud monograafiat “The Neumann Compendium” ning 1997. aastal ilmunud teost “The Handbook of Applied Expert Systems”. Lisaks nimetatutele oli ta kaasautoriks CD-õpikule “Artificial Intelligence and Scotland Yard”.
Prof. Vámost autasustati mitmete aunimetustega ning ta oli valitud mitmete rahvusvaheliste institutsioonide esimeheks või auliikmeks. Nimetada tuleks Ungari Rahvavabariigi Riiklikku preemiat 1983. aastal ja Ungari Vabariigi teeneteristi 1996. aastal. Lisaks sellele on prof. Vámos Széchenyi auhinna laureaat aastast 2008 ning Radnóti Miklós’i antirassismi auhinna laureaat aastast 2009. Aastatel 1981-1984 täitis Prof. Vámos Rahvusvahelise Automaatjuhtimise Föderatsiooni (IFAC) presidendi kohustusi. Peale Prof. Vámosit võttis IFAC-i juhtimise üle Tehnikaülikooli rektor akadeemik Boris Tamm.

Aastal 1986. aastal valiti Prof. Vámos Tehnikaülikooli rektori Boris Tamme ettepanekul Tallinna Tehnikaülikooli audoktoriks. Protsessi promootori rolli pidulikul aktusel täitis automaatikateaduskonna dekaanina prof. Toomas Rang.

Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituudi emeriitprofessor Toomas Rang mäletab Prof. Vámost kui tõelist Tehnikaülikooli toetajat kuni oma elu viimsete päevadeni. Puhka rahus!

Tallinna Tehnikaülikool
 

Laeb infot...