Tallinna Tehnikaülikool

Kuressaare kolledži ekspert Kristjan Tabri tutvustas Melbournis konverentsil EAS rakendusuuringute programmi projekti Low Cost Clean Cut Icebreaking (projekti number RE.5.04.22-0024, www.bifrosttug.ee) raames arendatava uudse jäämurdetehnoloogia numbrilisi simulatsioone ja projektis arendatud jäämurdevööri tehnilist kontseptsiooni. Uue tehnoloogia eesmärgiks on jää murdmine senisest kergemate laevadega tagamaks keskkonnasõbralikumat jäämurdeteenust.

Mereinseneride töö üheks osaks on oma töö tutvustamine rahvusvahelistel konverentsidel, mis annavad võimaluse oma töö tutvustamiseks ning vanade ja uute koostööpartneritega kohtumiseks.  TalTechi meretehnoloogia professor Kristjan Tabri võttis hiljuti osa kahest olulisest sündmusest – OMAE (International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering) konverentsist Melbournes ja ISSC (International Ship and Offshore Structures Congress) komitee Limit States During Accidental and Damage Conditions koosolekust Tasmaanias.

OMAE on oma ligikaudu 800 rahvusvahelise osalejaga foorum teadlastele, inseneridele, juhtidele, tehnilistele ekspertidele ja üliõpilastele. Konverentsi ligi 600 tehnilist ettekannet keskendusid mere- ja avameretehnoloogiatele ning arktilistele tehnoloogiatele.

Konverentsile järgnes ISSC komitee Limit States During Accidental and Damage Conditions koosolek Tasmaanias. Antud komitee koondab endas laeva turvalisuse ja  mereõnnetuste modelleerimise eksperte 17 riigist. Komitee koostab iga kolme aasta tagant raporti, mis annab ülevaate laevade turvalisuse ning õnnetuste modelleerimisega seotud meetodite arengust ja soovituslikest praktikatest. Samuti on komitee töö osaks n-ö benchmark analüüside läbiviimine, mis hindab, milline on keeruliste õnnetuslike olukordade simuleerimise võimekus tippekspertide poolt.

Lisaks tehnilistele aruteludele tutvuti Tasmaania Ülikooli juurde kuuluva Australian Maritime College töötajaskonna ja laboritega. Nimetatud kolledžile kuulub üks maailma uusimaid ja unikaalsemaid kavitatsioonitunneleid, pika ajalooga mudelkatsebasseinid ning erinevad laborid nii allveelaevade kokkupõrgete uurimiseks kui ka autonoomsete laevade arendamiseks.

ERF

Laeb infot...