Tallinna Tehnikaülikool

20 aastat järjepidevat tööd mereandmete administreerimisel päädis Prantsusmaa kõrghariduse, teaduse ja innovatsiooni ministeeriumi karikaga „Euroopa tähed“.

msi

Taltech’i meresüsteemide instituudi mereandmete administreerimise töörühm töötas aastatel 2016-2021 EL Horizon 2020 projektis „SeaDataCloud“. Projekt hõlmas peaaegu kõiki Euroopa meredega külgnevaid riike. Projekti juhtis Michele Fichaut IFREMER instituudist (Institut francais de Recherche pour l'Exploitation de la Mer, France) ning Taltech’i vastutav täitja oli vanemteadur Madis-Jaak Lilover. Lisaks andsid oma panuse projekti õnnestumisse IT insener Jaak Karjane, metaandmete haldur Villu Kikas ja teised merel mõõtmisi teostanud meresüsteemide instituudi töötajad.

Projekti SeaDataCloud eesmärk oli edasi arendada eelnevate mereandmete administreerimist edendavate projektide Sea-Search (algas aastal 2002), SeaDataNet ja SeaDataNet2 teenuseid ja suurendada nende kasutamisulatust. Kasutusele võeti pilve- ja HPC- (High Performance Computing) tehnoloogia.

TalTechi projekti juht Madis-Jaak Lilover sõnul oli projekti edu aluseks õige kontseptsioon: „Kuna merel on teaduslaevadega mõõtmine väga kallis, siis projekti läbiv idee - „Mõõda üks ja kasuta mitu korda!“ on väga aktuaalne ja järgimist väärt. SeaDataCloud parandas ja optimeeris oluliselt andmevahetust, nii Euroopa kui ka ülemaailmsete andmevõrgustikega.“

Andmete administreerimisel kasutati FAIR lähenemist, st et andmed pidid olema leitavad (findable), ligipääsetavad (accessible), koostalitusvõimelised (interoperable) ja taaskasutatavad (reusable).

SeaDataCloud projekti hajusandmebaasi edastasid 34 Euroopa mereriiki Soomest Gruusiani oma nii aastatetagused kui ka käesoleva aja mereparameetrite mõõtmised, kokku on andmebaasis rohkem kui kaks miljonit kirjet, mida iga huviline saab vaadata lingilt seadatanet.org. Meresüsteemide instituut on ette valmistanud ja teinud võimalikuks SeaDataCloud kaudu ligipääsu ligikaudu kahekümne tuhandele temperatuuri ja soolsuse vertikaalsele profiilile aastatest 1978 kuni 2002, mis mõõdeti põhiliselt teaduslaevadelt „Aju-Dag“ ja A.Veimer/Livonia ning ligikaudu kümne tuhandele temperatuuri, soolsuse, vees lahustunud hapniku ja klorofüll a sisalduse vertikaalsele profiilile aastatest 2010 kuni 2019, mis mõõdeti peamiselt TalTech’i uurimislaevaga „Salme“. Euroopa mereteaduskogukonnale on ülioluline, et TalTech meresüsteemide instituudi andmed hõlmavad Läänemere merealasid nagu Soome laht, Liivi laht ja Irbe väin, mille kohta teistel riikidel andmeid napib. Täpsem teave SeaDataCloud projekti ja võidetud auhinna kohta on leitav veebilehelt seadatanet.org.

Laeb infot...