Tallinna Tehnikaülikool

Investeeringute eesmärk on arendada välja meretehnoloogia ja hüdrodünaamikaga seotud teadusvaldkondadele vajalik eksperimentaaluuringute taristu, mis soodustab meretehnoloogiaga seotud erinevate teadusvaldkondade ülest koostööd ja Eesti vastava valdkonnaga seotud teaduse interdistsiplinaarset rakendamist, suurendades Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõimet rahvusvahelisel tasandil. 

Meretehnoloogia ja hüdrodünaamika projekt

Meretehnoloogia ja hüdrodünaamikaga seotud teadus- ja arendustegevuse edendamine Eestis on suunatud rahvusvahelises koostöös osalemise võimekuse suurendamisele. Samuti jätkatakse arendustegevustega ettevõtete huvide ja arenguvajaduste toetamist.
 
Projekti otsesed eesmärgid:
•    katsebasseini tehnoloogia parendamine katsete tulemuste kvaliteedi ja usaldusväärsuse tõstmiseks,
•    seadmestiku täiendamine numbriliste simualtsioonimudelite valideerimiseks vajalike andmete hulga suurendamiseks,
•    AR-VR võimekuse loomine aero- ja hüdrodünaamiliste katsete juurutamiseks, 
•    merekliimaspetsiifilise materjalilabori laiendamine, valideerimaks uute tootmistehnoloogiate ja mõõtemetoodikate rakendatavust laevaehituses ja -disainis, 
•    nutika disaini ehk virtuaalprojekteerimise rakenduskeskuste loomine integreerituna laevaehituse ettevõtete igapäevatootmisega, mis võimaldab teaduritel katsetada loodu rakendatavust  ja loob eeldused kaasaegsete projekteerimisoskustega laevaehitusinseneride praktikaks. 
 
Enne kui saab asuda projekti sisulise töö juurde, on vajalik järgneva kuue kuu jooksul esitada lõplik projektitaotlus. Projekti kogumahuks on 2,2 miljonit eurot ning projekti lõpuks on kavandatud 31.08.2023.  Projekti ettevõtluspartneriks on kõrgetasemeline laevaehitusettevõte AS Baltic Workboats. 

Laeb infot...