Tallinna Tehnikaülikool

Meretehnoloogia kompetentsikeskus uurib väliste konstruktsioonielementide – täpsemalt pritsmeliistude – mõju veesõidukitele ja meresõiduomadustele. Pritsmeliistud (spray rails) kinnitatakse väikelaevade ja paatide kere põhjale (laeva kõhu alla) ja nende peamine funktsioon on pritse laeva kerest eemale juhtida ja vähendada seega laeva märga pinda ning laeva takistust vees liikumisel. 

Pritsmeliistude uurimine on väliste konstruktsioonielementide mõjususe arvuline hindamine veesõidukite tõhusamaks käitamiseks, optimaalsete konfiguratsioonide leidmine monokerelistele veesõidukitele ja leidude tõendamine eksperimentaalsete basseini-, simulatsiooni- ja avaveekatsetega. 

Kompetentsikeskuse mudelkatsebasseinis läbi viidavad katsed on pälvinud rohkesti tähelepanu, samuti oleme tutvustanud CFD simulatsioonikatsete olemust – seetõttu suuname fookuse siiani vähem kõneainet pakkunud avaveekatsele. Mis on avaveekatsed? Lihtsalt öeldes on need katsed, mis toimuvad mittekontrollitavas keskkonnas ehk avavees

Projekti raames on valminud ka avaveekatsemudel, millele on võimalik erinevaid pritsmeliiste lisada ja eemaldada ning mille projekteerimine ja seadmestamine on olnud samuti kompetentsikeskuse spetsialistide töö. Mudelile paigaldatati isejuhtiv süsteem manööverduskatsete tegemiseks ja katseandmete kogumiseks.

Avavees viiakse läbi manööverduskatseid, mida mudelkatsebasseinis läbi viia ei saa – bassein on selleks liiga kitsas. Pritsmeliistude mõju hindamiseks viiakse läbi eelprogrammeeritud manööverduskatse autonoomse avaveekatsemudeliga. Manööverduskatsete abil saab hinnata laeva juhitavust ja reageerimisvõimet. Isejuhtiv tehnoloogia võimaldab säästa aega ning viia läbi täpsemaid mudelkatseid. Sooritatakse erinevaid manööverduskatseid: näiteks katse, millega selgitatakse välja laeva pöörderaadius (joonis 1) või katse, millega selgitatakse välja laeva reaktsioonikiirus (joonis 2)1.

Esmalt viiakse manööverduskatsed läbi ilma pritsmeliistudeta, seejärel kinnitatakse mudelile pritsmeliistud ning korratakse katset. See aitab jõuda teadmuseni pritsmeliistude mõjust veesõiduki manööverdamisvõimele ja meresõiduomadustele. 

Manööverduskatse
Joonis 1. Katse, millega selgitatakse välja laeva pöörderaadius
Manööverduskatse
Joonis 2. Katse, millega selgitatakse välja laeva reaktsioonikiirus 


1  ITTC – Recommended ProceduresERF

Laeb infot...