Tallinna Tehnikaülikool

18. - 25. novembril toimuvad videoülekande teel Tallinna Tehnikaülikooli Eesti Mereakadeemia mereveonduse tenuuriprofessori ametikohale kandideerijate venia legendi loengud.

Professori ametikohale kandideerivad: 

Dr. Ulla Tapaninen, Head of City Executive Office, City of Helsinki.
Dr. Bekir Sahin, Visiting Researcher, Norwegian University of Science and Technology.
Dr. Orestis Schinas, Professor of Shipping and Ship Finance, Hamburg School of Business Administration.
Dr. Anja Helena Bask, Adjunct Professor, University of Turku.

AJAKAVA
18. november 14.00-15.00  Dr. Ulla Tapaninen - Strategic Choices of a Shipping Company - Kuula loengut!

18. november 16.00-17.00 Dr. Bekir Sahin - Multi-criteria Decision Making in Maritime Transportation Studies and Logistics* - Kuula loengut!

24. november 13.00-14.00 Dr. Orestis Schinas - Challenges of Greening and Possible Solutions: the Case of Wind-Assisted Propulsion - Kuula loengut!

25. november 15.00-16.00 Dr. Anja Helena Bask - Dry Ports in Transportation System* - Kuula loengut!

* Loeng tugineb TalTech mehhanotehnika merenduse peaeriala doktorikursusele Transportation Systems: Quantitative Perspective.


Avalikus loengus esitlevad kandidaadid oma õpetamisoskust ja pädevust nii mereveonduse temaatikas kui merendussektoris laiemalt. Loengu pikkus on 20-25 minutit, millele järgnevad kuulajate küsimused loengu teemadel. Ürituse moderaator on TalTech Eesti Mereakadeemia professor Mihkel Kõrgesaar
Loengute kuulamiseks ja osalemiseks on vajalik ligipääs Microsoft Teams keskkonnale. 

Konkurss mereveonduse professori ametikoha täitmiseks kuulutati välja novembris 2019, kandideerimise tähtajaks, 31.08.2020 laekus ametikohale 44 avaldust. Professori värbamiskomisjon hindas kandidaate ning tegi kandidaatide eelvaliku, arvates konkursi lõppvooru 4 komisjoni poolt kõrgeima hinnangu saanud kandidaati. Tenuuriprofessor valitakse eelduslikult ametisse 2021.a jaanuaris ning ta alustab TalTech Eesti Mereakadeemias tööd 01.02.2021. 

Laeb infot...