Tallinna Tehnikaülikool

Dotsent Merike Kukk esines 12. oktoobril Austria Keskpanga korraldatud seminaril „88th East Jour Fixe“, mille teemaks oli Kesk- ja Ida-Euroopa leibkondade finantsolukorra haavatavus -  millised olid COVID-19 mõjud ning milline on parim viis mõõta muudatusi.

Merike Kukk
Merike Kukk

Merike Kukk andis ülevaate Eesti leibkondade finantsolukorrast COVID-19 pandeemia ajal. Oluliseks märksõnaks tema ettekandes oli COVID-19 mõjude heterogeensus. „COVID-19 kriis oli täiesti erinev 2008.-2009. aasta finantskriisist. Kui kümnenditagune finantskriis oli Eestis väga laiapõhjaline ja kriisis kannatasid paljud elanikud, sh. ka kõrgepalgalised, siis COVID-19 kriisis on pihta saanud väiksem osa inimesi ja eelkõige väiksema sissetulekuga inimesed,“ selgitab Merike Kukk. „ Osadel inimestel on selles kriisis hoopis hästi läinud. Näiteks IT-sektoris tõusis 2020. aastal nii hõive kui palgad, palgad tõusid lausa 10%“. 

Lõpetuseks tõi Merike Kukk välja, et täna on Eesti leibkondadel juba uued väljakutsed. „Elektrihinna järsk tõus on jõudnud väga kiiresti inimeste kommunaalarvetele. Energiakulude osakaal Eesti leibkondade tarbimiskorvis on suurem kui Euroopa Liidus keskmiselt ja energiahindade tõusu mõju leibkondade finantsolukorrale saab eeldatavalt olema laiaulatuslikum COVID-19 mõjust.“

Seminari ettekanded on saadaval Austria Keskpanga kodulehel.

Laeb infot...