Tallinna Tehnikaülikool

Oleme õitseva majanduskasvuga jõudnud olukorda, kus Maa biosfääri kandevõime ja tootlikkus jäävad alla suureneva tarbimisühiskonna vajaduste rahuldamisele. Organisatsioonid seisavad väljakutsete ees, mis võivad kaasa tuua nii väärtuste kui ka ärimudelite muutuse.

Merle Ojasoo
Merle Ojasoo - TalTechi majandusteaduskonna ärikorralduse instituudi dotsent

Keskkonnasäästlikkuse (E), sotsiaalvaldkonna (S) ja juhtimisalased (G) aspektid on saanud strateegilise tähenduse mistahes ettevõtte või organisatsiooni juhtimises. Finantsasutused küsivad juba täna enne investeerimisotsuste tegemist taotlejalt informatsiooni ettevõtte keskkonnasäästlike, sotsiaalselt vastutustundlike tegevuste ja läbipaistva juhtimise kohta. Sellest sõltub laenuraha kättesaadavus ja hind.

Aastal 2023 on viimane aeg suurettevõtetel ja börsil noteeritud äriühingutel hakata tegelema andmekorje ja eneseanalüüsiga, sest vastavalt EL direktiivile peavad nad esitama 2024a. majandusaasta aruandes ka ESG kohase aruande. Isegi kui direktiive ja seaduse sundi ei oleks, soovib peale kasvav tööjõud teha tähendusrikast, töö- ja peresõbralikku tööd, paindlikku ja hoolivat töökeskkonda, eetilist ja isetut juhtimiskultuuri. Muutuvad tarbimisharjumused ja vastutustundliku tarbimisliikumise hoogustumine panevad ettevõtjaid muutma oma ärimudeleid. Enam ei piisa kesksest väärtuspakkumisest tarbijale, jätkusuutlikus ärimudelis peab olema kindel koht ka ühiskondlikul ja keskkondlikul väärtusloomel.

Teaduskonna jaoks toob see kaasa samuti paradigma muutuse õpetamises. Seniks, kuni meie ümber on inimesed ja loodus, ei ole meil õppeainet, mida ei saaks siduda keskkonna, sotsiaal või juhtimise valdkonnaga.

Laeb infot...