Tallinna Tehnikaülikool

META (endine Facebook) rahastatud metaversumi projektide konkursil selgusid neli toetuse saajat. Teiste hulgas sai grandi ka TalTechi tehnoloogiaõiguse professor Tanel Kerikmäe juhitud projekt, teatas rahvusvaheline tehnoloogia, robootika, tehisintellekti ja õiguse tippkeskus (TRAIL).

Tanel Kerikmäe metaversum

Tallinna Tehnikaülikooli projekti "AI-põhiste avalike teenuste võimaldamine metaversumis ja biomeetriliste andmete kaitse" („Empowering AI-based Public Services by Metaverse and Protection of Biometric Data”) kõrval said toetust Austraalia Bondi ülikooli, Hongkongi ülikooli ja Singapuri rahvusülikooli metaversumi projektid. Lisaks Kerikmäele osalevad Eesti uurimisprojektis õigusliku disainiga tegelev dr Maria Claudia Solarte Vasquez ja vandeadvokaat Tea Kookmaa (TalTech LegalLab tegevjuht).

Konkursi kuulutas TRAIL välja 20. septembril 2022, kui Singapuri kogunes enam kui kakssada valdkonna ärijuhti, õiguspraktikut, teadlast ja poliitikakujundajat, et arutada ja jagada vaatenurki privaatsuse ja andmekaitse, intellektuaalomandi, kriminaalvastutuse ja seaduste valiku teemadel metaversumis. Konkursil oodati osalema kõiki huvilisi teadlasi projektidega, mille fookuses oleks metaversumi privaatsus- ja andmekaitseprobleemid. Projektide esitamise tähtaeg oli 1. detsember 2022. Hindamiskomisjoni kuulusid professor David Tan ja dotsent Jungpil Hahn Singapuri rahvusülikoolist.

Krattide kasutusvõimalus metaversumis 

Kuivõrd TalTechi õiguse instituut teeb tihedat koostööd uute tehnoloogiatega tegelevate tippteadlastega, kutsuti Kerikmäe eelmisel aastal ka külalisprofessoriks Aasia kõrgeima ranking’uga teaduskeskusesse – Singapuri rahvusülikooli. Ühtlasi sai ta esimese välismaalasena TRAIL-i (tehnoloogia, robootika, tehisintellekti ja õiguse tippkeskuse) liikmeks.

META otserahastab Seouli rahvusülikooli ja Hongkongi ülikooli, mis keskenduvad metaversumi turvalisusele, eetikale ja vastutuspõhisele disainile. Ameerika Ühendriikides asuv Howardi ülikool keskendub majanduslikele võimalustele metaversumis ning Singapuri ülikool privaatsusõigusele ja andmekasutuse õiguslikule aspektile.

Professor Kerikmäe projekt vaatleb teemat avalike teenuste sektoris, analüüsides Eesti e-riigi näitel juba kasutatavate tehisintellekti lahenduste ehk krattide kasutusvõimalusi metaversumis. “Kõigepealt peame kaardistama teenuste liigid, mis metaversumis võimestuksid nii, et järsult laieneva andmemahu töötlemisel ei sünniks kasu asemel kahju. Eelkõige sellised teenused, mis kuuluvad hariduse, meditsiini ja infovahetuse valdkoda. Eesti võiks uue agendaga veelgi tõsta oma innovaatilist mainet tehes juba ennetavalt riskianalüüsi.“ Kerikmäe hinnangul on riigi poolt kasutatavate teenuste tehismaailma viimine aja küsimus ja eeldab, et peagi väljatöötatav raport modelleerib tulevikustsenaariumid mitmetele jurisdiktsioonidele ja riikide ühendustele nagu Euroopa Liit.

Kokku on META investeerimas ca 50 miljon dollarit, mis jaotub mitmete uuringute rahastusskeemide vahel.

Laeb infot...