Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskond on Eesti juhtiv kõrghariduse andja majanduse, ärinduse, õiguse ja avaliku halduse valdkonnas. Hindame kõrgelt koostööd ettevõtetega, kes vajavad teaduspõhiseid uuenduslikke lahendusi. Teaduskonna koostööpartneriteks on nii suured kui ka väikesed ettevõtted Eestist ja välismaalt. Meie teadlastel on kompetents, mis võimaldab aidata ettevõtetel saavutada parimaid äritulemusi ja kasvatada oma konkurentsieelist.

Majandusteaduskonna tudengid rühmatööd tegemas

Saame olla abiks ettevõtte ärimudeli arendamisel digipöörde elluviimiseks ja jätkusuutliku äri kasvatamiseks. Teeme  ettevõtlus-, juhtimis-, finants-, turundus- ja töökeskkonnaalaseid uuringuid ja koolitusi. Aitame koostada finantsmudeleid, analüüsida ettevõtte arengukiirust, maksevõimet ja kasumlikkust ning sektori konkurentsivõimet. Meil on tugev kompetents suurandmete analüüsimisel ja empiiriliste majandusuuringute teostamisel, mis võimaldab analüüsida väikeste, avatud ja ekspordile suunatud majanduste pikaajalisi kasvuväljavaateid.  Pakume ka õiguslikke analüüse uute tehnoloogiliste rakenduste puhul. Lisaks teeb teaduskond tihedat koostööd avaliku sektori organisatsioonidega, kus peamised koostööteemad puudutavad avaliku sektori innovatsiooni, e-valitsemist, avatud ja kaasavat poliitikakujundamist.

Mitmete ettevõtetega on majandusteaduskonnal strateegiline koostöö, mida iseloomustab  ettevõtte ja ülikooli vaheline pikaajaline lepinguline suhe. Sellise koostöö eeliseks on kiire ja vahetu suhtlus ning regulaarsed arutelud uute koostööprojektide üle. 

Ettevõtluskoostöö protsess

Koostöö initsiatiiv võib tulla nii ettevõtte kui ka ülikooli poolt. Sageli pöördub ettevõte koostööettepanekuga teaduskonna poole. Esimese kohtumise eesmärk on välja selgitada mõlema poole ootused ja vajadused ning kaardistada ettevõtte probleemi lahendamiseks vajalikud ülikooli-poolsed kompetentsid ja ressursid.  Peamine esmane eesmärk on mõista ettevõtte probleemi ja teha kindlaks, kas meie teadlased ja uurimisrühmad suudavad seda lahendada.

Majandusteaduskonna poole tasub pöörduda ka siis, kui ei oska tuua välja konkreetset probleemi, aga on tunne, et midagi oleks tarvis muuta. Sellisel juhul kaardistame ettevõtte hetkeolukorra, teeme analüüsi ning pakume välja võimalikud lahendused.

Talentide võrgustik

Teame PISA testi järgi, et Eesti noored on oma teadmiste poolest Euroopa tipus. Majandusteaduskonnas on kõrged sisseastumislävendid, mis tähendab, et meil õpib nutikate Eesti noorte koorekiht. Lisaks kodumaistele tudengitele õpib majandusteaduskonnas üle 700 välistudengi enam kui 70st riigist. See on intellektuaalne ressurss, mida võiks Eesti majanduse arendamiseks rohkem rakendada.

Majandusteaduskond on hea talendibaas oma ettevõttesse andekate töötajate leidmiseks. Selleks on erinevaid võimalusi, näiteks pakkuda välja tudengiprojekt ehk meeskondlik arendusprojekt, mille käigus tudengid ja teadlased aitavad leida lahendusi organisatsioonis tekkinud väljakutsetele. Hea viis ettevõttes lahendust vajavatele küsimustele vastuste leidmiseks on pakkuda välja teemasid bakalaureuse- või magistritööks.

Selleks, et teha tudengitele sobiva praktika- või töökoha leidmine võimalikult lihtsaks, lõi majandusteaduskond oma praktikaportaali sbg.career.taltech.ee. Ettevõte saab kuulutuse portaali lisada tasuta ja see võtab vaid mõne minuti. Eelmisel õppeaastal vahendati portaalis enam kui 200 töö- ja praktikapakkumist, mille on lisanud erinevad ministeeriumid ning suur- ja väikeettevõtted Eestist ja välismaalt, nagu näiteks Eesti Energia, Ernst ja Young Baltic, Swedbank, Sorainen, Deloitte, Bolt, Wise, Finnair ja paljud teised.

Hea võimalus talente leida ning innustada on anda Arengufondi kaudu välja ettevõtte stipendium. Stipendiumi tingimused saab ettevõte ise määrata, näiteks lõputöö teatud teemal või valdkonnas. Selliste uurimistööde puhul on tudengil nii ülikoolipoolne juhendaja kui ka kaasjuhendaja ettevõttest. Taolised uurimistööd võimaldavad leida uusi ideid, võimalikke lahendusi probleemidele, lihtsustavad talentide leidmist ning aitavad kaasa ettevõtte mainekujundusele.

TalTechi majandusteaduskond on huvitatud koostööst erineva suuruse ja profiiliga ettevõtetega. Kui teie ettevõttes või organisatsioonis on tekkinud väljakutse, millele ei suuda ise lahendust leida, siis võtke julgelt ühendust majandusteaduskonna ettevõtluskoostöö koordinaatori Helena Rozeikiga (helena.rozeik@taltech.ee; 620 4102). Kasutage meie teadlaste kompetentsi oma ettevõtte lisandväärtuse kasvatamiseks!

Artikkel on varasemalt ilmunud Tartumaa, Virumaa ja Pärnumaa Aasta Ettevõtluse erilehtedes.

Laeb infot...