Tallinna Tehnikaülikool

Oleme ülikooli külastavate välismaalaste vastuvõtmised jaganud suures plaanis kaheks – ülikoolid/ haridusorganisatsioonid, kelle vastuvõtuga tegelevad TalTechi rahvusvahelise koostöö talituse inimesed, ja välisettevõtted, kes soovivad ülikooliga koostööd arendada või meilt midagi õppida – neile ülikooli ja TalTechi võimaluste tutvustamine on Mektorys asuva tehnoloogiasiirde keskuse korraldada. Välismaa ettevõtteid külastab meid üllatavalt palju. Täpsemalt vähemalt üks iga päeva kohta, kuid on ka nädalaid, mil see number on suurem. Kes nad on ja miks nad meid külastavad?

Two man shaking hands

Krister Kalda, ettevõtluskoostöö koordinaator | Foto: Meeli Semjonov

Kui vaadata riikide jaotust, leiame juba järgmise üllatuse: TalTechi külalised pole sugugi ainult lähiriikide ettevõtted, pigem võib öelda, et justnimelt kaugemalt. 2019. aasta kahe esimese kuu jooksul oleme kohtunud ettevõtetega Jaapanist, USAst, Lõuna-Koreast, Mehhikost, Saksamaalt, Ukrainast, Austriast, Georgiast, Türgist, Hispaaniast, Hollandist, Belgiast ning muidugi ka Soomest ja Rootsist. Eriti tihedad külalised on jaapanlased. Samas, kui rääkida koostööpotentsiaalist, siis sagedamini on selleks ikka lähemate välisriikide ettevõtted.

Üllatavalt tihti, ja seda eriti Aasiast saabuvate külaliste puhul, tullakse õppima, mida ja kuidas me teeme, miks on loodud Mektory ja kuidas see töötab. Väga tavaline on see, et imetletakse meie tehnoloogiakooli ja üldse tõika, et tahame teadust populariseerida ka nooremate laste seas. See ongi ju see nii-öelda raamist väljas mõtlemine, aga samas vägagi tulevikkuvaatav ning selge strateegia: selleks, et meil oleks ka tulevikus üliõpilasi, on ju hea anda neile natuke eelmaitset kõigest põnevast, mis pärast keskkooli nende menüüs leidub.

Ettevõtted Soomest otsivad peamiselt otsest tootearendust või teaduslikku koostööd, et oma tooteid või tööstust arendada. Samuti soovitakse leida võimalusi, et saada ühendust meie üliõpilastega, kes sooviksid teha magistritööd, mille kaudu ka vastav ettevõte saab midagi käegakatsutavat. Rootslased aga tulevad ja imestavad, et oleme mingitel aladel nendest ees (pole ju neilgi veel oma isesõitvat autot).

Mehhiklased on huvitatud meie start-up’idest ja kuidas me korraldame uusettevõtluse nõustamist ning mitmesuguseid võistlusi värsketele firmadele. Samuti soovivad nad infot ja mõttearendusi, milliseid koostöövorme ja -võimalusi me võiksime nii suurt distantsi trotsides välja arendada. Lõuna-Korea lemmikteemad on blockchain, AI ja IoT ehk kõige kuumemad IT arengud, rõhutades, et nad ise on meist valgusaastate kaugusel. Georgia ja Ukraina on pakkumas enda parimaid palu ning vastutasuks soovivad meilt õppida meie omasid.

Meie kõige sagedasem külaliste saatja Jaapan on ka kõige laiema huvispektriga. Tullakse Eesti ja ülikooliga üldisemalt tutvuma, aga on ka ettevõtteid, kes käivad, tutvustavad ennast, soovivad infot meie võimekuse kohta ning esitavad oma wishlist’i ehk soovide nimekirja, misjärel meie otsustame enda võimete ja ajaliste võimaluste järgi, kas ja mida saame pakkuda. Türgil on huvi teatud sektorite suunal, mis peamiselt liigituvad mehaanika ja IT valdkondade alla. Hispaania ettevõtetel on tihti sidemeid ka Ladina-Ameerikaga ning kuigi esialgu võib arvata, et räägime ainult Hispaaniaga, selgub hiljem, et info jõuab mitmesse riiki.

Saksamaaga on teemadeks IT ja tööstusmehaanika ning ka neid ühendava Industry 4.0 võimalused. USA soovib nii pakkuda enda abi kui ka leida innovatsioonipartnerit.

Praegu on tegelikult väga uhke tunne välismaalasi vastu võtta, sest meil on, mida pakkuda, ja külaliste reaktsiooni põhjal on aru saada, et meilt soovitakse õppida. Kõige parem ja magusam on muidugi see, kui ettevõtted, kellega on varem koostööd tehtud, tulevad tagasi ning soovivad koostööd alustada juba uutel teemadel. See on heaks näitajaks, et TalTech on ka globaalselt ausa, ettevõtliku, innovaatilise ja hea partneri kuvandiga. ■

Laeb infot...