Tallinna Tehnikaülikool

Kliimamuutused, linnastumine, migratsioon, vaesus, epideemiad, ühiskondlik ebavõrdsus – probleemid, millega riigid täna peavad silmitsi seisma, on keerulised ja dünaamilised, paljude põhjuste ja osalt etteennustamatute tagajärgedega. Neile lahenduste otsimine peab toimuma erinevate osapoolte koostöös, leides kompromisse vastuoluliste seisukohtade vahel ning tasakaalustades avalikke ja erahuve. Riigi roll sellises olukorras on mitmetahuline: leides koostöövõimalusi nii riigi sees kui rahvusvaheliselt, luues soodsaid tingimusi ettevõtete ja kodanikuühenduste toimimiseks, analüüsides tulemuste võimalikke mõjusid ning katsetades innovaatilisi lahendusi avalike teenuste pakkumisel.

Tudengid

TalTechi avaliku halduse ja riigiteaduste bakalaureuseõpe just sellistele küsimustele keskendubki. Esimestel semestritel saab ülevaate riigi institutsionaalsest struktuurist, selle toimimisest ja õiguslikest alustest ning poliitikate kujundamisest. Fookus on päevakajaliste probleemide mõtestamisel ja analüüsimisel nii Eestis kui ülemaailmselt. Õppekava viimast aastat iseloomustab praktiline koostöö Eesti riigiasutustega. Meie üliõpilased on õpingute jooksul töötanud välja lahendusi Eesti turismipoliitika väljakutsetele, teinud soovitusi Tallinna rohelise pealinna putukaväila kujundamiseks ja otsinud vastuseid kliimamuutuste andmelaudade kujundamiseks. Oma ideede esitlemine minikonverentsidel avaliku sektori ekspertide ees aitab avalike teenuste kujundamisel arendada idufirmalikku mõtteviisi. Me pakume üliõpilastele võimalusi uurida ja leida lahendusi just neid huvitavatele ühiskondlikele probleemidele, ükskõik kas selleks on siis vananenud koolisüsteem, maapiirkondade hääbumine või toidu raiskamine.

Avaliku halduse ja riigiteaduste õppekava annab sulle teadmised keeruliste ühiskondlike küsimuste lahendamiseks ning tippametniku, poliitikakujundaja või hinnatud erasektori partneri eeldused.

Tutvu lähemalt

Leno Saarniit
Programmijuht Leno Saarniit

Laeb infot...