Tallinna Tehnikaülikool

27. veebruarist kuni 1. märtsini kogunevad Tallinnasse teadlased, insenerid, arhitektid, ettevõtjad ja tippspetsialistid, et arutleda puithoonete niiskusturvalisuse, tulekindluse, energiatõhususe ja uute puitmaterjalide üle. 

Rahvusvahelise konverentsi Forum Wood Building Baltic 2019 fookuses on puidust hoonete tehniline pool: ehitusfüüsika, niiskusturvalisus, energiatõhusus, tulekaitse, uued materjalid ja tehnoloogiad.

Konverents on suurepärane võimalus teadlastele, ehitusinseneridele, arhitektidele, puitmajade tootjatele, puidu- ja metsatööstuse esindajatele kohtumiseks, kogemuste vahetamiseks, inspiratsiooni saamiseks ja parimast praktikast õppimiseks.

Konverentsi toimumine Eestis on väga märgiline – Eesti on suurim puitmajade eksportija Euroopas.

Kuna energia lõpptarbimine Eestis on 33-34 teravatt-tundi aastas ja hoonete osakaal sellest on 50% (ilma tööstushooneteta), on hoonete energiatõhusus globaalselt kõige suurem ja kõige soodsam sektor süsinikuemissioonide vähendamiseks.

Wood Building Baltic

„Lisaks hoonete kasutusest tulenevale energiatarbimisele on oluline ka ehitamiseks kasutatav ressurss ja energia,“ kinnitab konverentsi korraldaja ja Tallinna Tehnikaülikooli (TalTechi) ehitusfüüsika professor Targo Kalamees. Kui betoonist ja terasest hoone ehitamine paiskab õhku süsinikku, siis puidust hoone seob süsinikku. Eestis on puit üks olulisemaid taastuvaid loodusvarasid, mistõttu on puidule hakatud üha rohkem tähelepanu pöörama.

Professor Targo Kalamees sõnab, et kuigi nõukogude ajal läks puidust ehitamise kompetents suuresti kaduma, on täna puidust ehitamine uuesti aktiveerumas ning lisab: „TalTechi liginullenergia uurimisrühm, ehituskonstruktsioonide uurimisrühm ja puidutehnoloogia labor on arendanud kaasaegse ja efektiivse puithoone kontseptsiooni läbi mitme aasta erinevates uurimisprojektides. Seetõttu on meie teadlastel ja ettevõtjatel seda, mida teistele rääkida ja me teame, mida on oluline juurde õppida.“

Eesti puidu ja puittoodete eksport on ületab kahe miljardi euro piiri. Eesti suurimad puidu ja puittoodete sihtriigid on Skandinaavia maad, kuid samuti Suurbritannia ja Saksamaa. Eesti puittooted konkureerivad maailmas väga edukalt selliste riikidega nagu Saksamaa, Austria, Rootsi ja Soome. Absoluutnumbrite alusel on Eesti suurim puitmajade eksportija Euroopas.

Konverentsil peetakse 45 ettekannet erinevate riikide teadlastelt ja praktikutelt.

Konverents toimub Tallinna Kultuurikatlas. Osalemas on ligi 300 teadlast, inseneri ja arhitekti Eestist, Austriast, Kanadast, Taanist, Soomest, Itaaliast, Saksamaalt, Kreekast, Lätist, Leedust, Norrast, Rootsist, Luksemburgist, Šveitsist, Inglismaalt.

Konverentsi korraldab TalTech koostöös Eesti Ehitusinseneride Liiduga, Eesti Puitmajaliiduga ning Eesti Metsa ja Puidutööstuse Liiduga (https://old.taltech.ee/conference/forum-wood-building-baltic-2019-2/), konverents toimub 27. veebruarist 2. märtsini.

Laeb infot...