Tallinna Tehnikaülikool

Majandus- ning kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel viib TalTechi ärikorralduse instituut koos inseneriteaduskonnaga läbi teadus- ja arendusprojekti.

projekti kogunemine
Helen Sooväli-Sepping

Üks projekti eesmärke on välja selgitada, kuidas motiveerida Eesti ettevõtjaid kasutama rohepöörde pakutavaid võimalusi ning maandada sellega seotud riske, aga pakkuda ka välja konkreetseid tööriistu ja valmis lahendusi. Projekti teine eesmärk on anda sisend kestliku arenguga seotud tegevuskavadele ja meetmetele.

Fookusgruppide küsitluste ja ettevõtjatele saadetud küsimustiku kaudu saadud andmete põhjal valmivad aruanded kahe tööstusharu kohta. Täpsem osalejate ülevaade on leitav ETISest nii metalli- ja masinatööstuse kui ka puidu- ja mööblitööstuse projekti kohta. Projekti lõpparuanne valmib majandus- ja inseneriteaduskonna koostöös augustis-septembris.

23. mail kogunesid TalTechis projekti Ettevõtete motiveerimise võimalused rohepöörde kontekstis raames metalli- ja masinatööstuse ning puidu- ja mööblitööstuse suuremate eksportivate ettevõtete esindajad. Osalejaid tervitasid ärikorralduse instituudi direktor Merli Reidolf, MKM tööstusvaldkonna juht Andri Haran ja TalTechi rohepöörde prorektor Helen Sooväli-Sepping.

EL-i poliitikaametnik Mihkel Krusberg esines ettekandega Ringmajandav Eesti, algatades ettevõtjate seas põneva arutelu. Järgnesid ettevõtete ettekanded kestlikkuse ja rohepöördega seotud edulugude kohta, kus toodi välja naaberriikide positiivne mõju ja Eesti ettevõtete kogemused.

Puidutööstuse ettevõtteid esindanud AS Jeld-Wen jätkusuutlikkuse juht Katren Sellik andis põhjaliku ülevaate väljakutsetest ja senistest saavutustest. Metalli- ja masinatööstuse ettevõtete esindaja Erkki Jaanhold AS Ruukki Productsist väljendas positiivset suhtumist rohepöördesse ja kirjeldas, kuidas ettevõte on selle suunas samme ellu viinud. Professor Mika Salmi Aalto ülikoolist selgitas 3D printimise jätkusuutlikke efekte ja tulevikuperspektiive. Ärikorralduse instituudi töötajad Merle Küttim ja Margit Kull andsid ülevaate projekti raames läbi viidud ettevõtete fookusgruppide põhjal vahetulemustest.

Helen Sooväli-Sepping rõhutas vajadust muuta Eesti inimeste hoiakuid ja käitumist keskkonnahoidlikkuse suunas. Kliimateadlikkuse ja elurikkuse teadlikkuse osas on meie teadmistes puudujääke ning siin on haridusel, sh täiendõppel oluline roll ka ettevõtjatele.

Laeb infot...