Tallinna Tehnikaülikool
Pritsmeliistud (spray rails) on väikelaevade ja paatide välised konstruktsioonielemendid, mis kinnitatakse laevakere põhjale, nö laeva kõhu alla. SCC-s uuritakse pritsmeliiste nii eksperimentaalselt ehk katseliselt kui ka arvutuslikult.

Glisserid ehk liuglaevad on kiirekäigulised väikelaevad, mis glisseerivad — kiire liikumise tõttu kergitab hüdrodünaamiline jõud laeva vee kohale. Glisseeriva väikelaeva põhja pinnale tekib õhuke liikuv vedelikukiht ehk pritse, mis liigub mööda laeva keret ülespoole. Pritse märgab laeva kere pinda veeliinist kõrgemalt, kust laeva kere aeglasemal liikumisel kuivaks jääks.

Pritsmeliistude peamine funktsioon on pritse laeva kerest eemale juhtida ja vähendada seega laeva märga pinda ning laeva takistust vees liikumisel.

A picture containing text, accessory, businesscard

Description automatically generated

Rõhu piirkond ja pritsme piirkond

Diagram

Description automatically generated

Pritsmeliistu (spray rail) tööpõhimõte. Allikas: Larsson, L., Eliasson, R., 2000. Principles of Yacht Design, 2nd Editio. ed. International Marine, Camden, Maine.

SCC MUDELKATSED PRITSMELIISTUDEGA

Aastail 2018-2019 viis SCC läbi katsete seeria (224 laeva takistuskatset), mille raames uuriti neljal erineval kiirusel ja veeväljasurvel kokku 12 erineva pritsmeliistude kombinatsiooni mõju laeva takistusele. Katsetel kombineeriti 4 erineva profiili ja 3 paigutusega pritsmeliiste.

Diagram, engineering drawing

Description automatically generatedPritsmeliistude profiilid