Tallinna Tehnikaülikool

Eesti Teadusagentuuri Mobilitas Pluss programmi tagasipöörduva teadlase taotlusvoor toob seitse teadlast Tartu Ülikooli, kaks nii Tallinna Tehnikaülikooli kui Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituuti ning ühe Tallinna Ülikooli ja Eesti Maaülikooli.

Ühe teadlase saab oma meeskonda juurde Tallinna Teaduspargis tegutsev ettevõte HansaBioMed Life Sciences. Tegemist on teadlastega, kes on pärast doktorantuuri olnud vähemalt kaks aastat teadustööl välisülikoolides.

Mobilitas Pluss programmi tagasipöörduvate teadlaste viimasesse taotlusvooru laekus 28 taotlust, millest rahuldati pooled. Tartu Ülikool esitas 17, Tallinna Tehnikaülikool viis ning ülejäänud teadusasutused üksikud taotlused. Tagasipöördujate seas on nii loodus- kui sotsiaalteaduste esindajaid, põllumajandusteadlane ja mitu arstiteadlast. Välja antava toetuse kogusumma on 1,4 miljonit eurot. Viis protsenti projektide kogumaksumusest panustavad teadlasi vastu võtvad asutused. Tagasipöörduvate teadlaste uurimisprojektide kestus on kuni kaks aastat.

Kokku on Mobilitas Pluss programmi viie taotlusvooru toel pöördunud Eestisse tagasi 69 teadlast. Teadlased on asunud tööle kuues teadusasutuses ja ühes ettevõttes.

„Meie teadlaste töötamine välisülikoolides on väga oluline, kuna rikastab teadlasi nii väärtsulike kogemuste kui kontaktivõrgustikuga. Sama oluline on pakkuda teadlastele tuge Eestisse tagasi pöördumiseks, sest nii aitame kaasa siinse teaduselu arengule. Nii mõnigi  tagasipöörduja on Eestisse naasmise järel paistnud silma rahvusvahelise uurimisgrandi või riikliku tunnustusega. Samuti on nende seas uute uurimissuundade eestvedajaid,“ ütles Mobilitas Pluss programmi juht Oskar Otsus Eesti Teadusagentuurist.

Mobilitas Pluss programmi eesmärk on toetada Eesti teaduse rahvusvahelistumist, teadlaste mobiilsust ja järelkasvu. Programmi rahastavad Euroopa Regionaalarengu Fond ja Eesti riik.

Ülevaade kõigist Mobilitas Pluss tagasipöörduva teadlase toetuse saajatest.

Lisainfo: Oskar Otsus, Mobilitas Pluss programmi juht, Eesti Teadusagentuur, 731 7350, Oskar.otsus@etag.ee
Lisainfo TalTechi teadusosakonnast: Marika Lunden, marika.lunden@taltech.ee

Laeb infot...