Tallinna Tehnikaülikool

Tallinnas jätkatakse sel suvel isejuhtivate busside testimisega. Linnavolikogu andis nõusoleku Tallinna osalemiseks rahvusvahelises projektis, mille käigus on kavas kasutada isejuhtivaid busse nii, et bussi opereeriv inimene istub kontrollruumis, mitte enam sõidukis.

Insener_Iseauto

Interreg Baltic Sea Region välisprojekti „Sohjoa Last Mile – viimase miili keskkonnasõbraliku isejuhtiva bussi piloot“  tulemusel viiakse eeloleval suvel kahe kuu jooksul Tallinna Tehnikaülikooli piirkonnas ülikooli enda toodetud bussiga „Iseauto“ läbi juhtprojekt. Selle raames toimub juhtimine teleopereerimise teel ehk inimene opereerib isejuhtivat bussi TalTechi kontrollruumis ja sideks kasutatakse 5G leviala. Pilootprojekti eesmärgiks on teada saada, kuidas teleopereerimisjuhtimine tulevikus välja hakkab nägema.

Tallinna linnavolikogu esimehe Tiit Teriku sõnul on pealinna erinevates piirkondades avalikel teedel juba mitmel aastal varemgi isejuhtivaid busse suuremate probleemideta testitud. „Oleme ju paljude innovaatiliste lahenduste puhul lähtutud põhimõttest - mõtle globaalselt, testi Tallinnas. Loodetavasti võimaldab see maailmaski harukordne tehnoloogiline samm, kus operaator enam sõidukis ei viibi, lähiaastatel isejuhtiva bussi mõnes piirkonnas juba regulaarselt ja püsivalt kasutusse võtta,“ märkis Terik.

Projekti juhtpartner on Soome Metropolia Ülikool, teised partnerid on Tallinna Transpordiamet, Tallinna Tehnikaülikool,  Forum Virium Helsinki, Gdanski linn (Poola), Kongsbergi regioon (Norra) ja Zemgale regioon (Läti).

Tallinna Transpordiameti eelarve selles projektis on 74 000 eurot, millest välistoetus moodustab 85% ja omaosalus 15%.

Artikkel tugineb Tallinna linna pressiteatele

Laeb infot...