Tallinna Tehnikaülikool

Kuna põlevkivibensiini koostis erineb tunduvalt naftabensiini koostisest, siis selgus et rahvusvaheliselt tunnustatud koostise määramise meetod ASTM D6729 ei anna päris õigeid tulemusi.

TalTechi Virumaa kolledži põlevkivi kompetentsikeskuse laboris töötati välja sobiv metoodika, et kasutada seda praktikas põlevkivibensiini koostise analüüsimisel.

Põlevkivitoorõli fraktsioneerimisel tekib kergfraktsioon, mida nimetatakse  põlevkiviõli bensiinifraktsiooniks või ka lühemalt põlevkivibensiiniks. Sinna koonduvad kõige madalama keemistemperatuuriga ühendid (peamiselt süsivesinikud). Tegemist on vaheproduktiga, mida ilma täiendava töötlemiseta ei kasutata ehk see on täisväärtusliku kütuse tootmisel lähtetooraine.

Kütuste tehnoloogia teadus- ja katselabori juhataja Olga Pihl selgitas, et tooraine efektiivseks töötlemiseks on vaja teada selle koostist ning põlevkivibensiini koostis erineb tunduvalt naftabensiini koostisest. „Rahvusvaheliselt tunnustatud kütuste koostise määramise meetodi ASTM D6729 kasutusalade hulgas põlevkivibensiini ei ole. Seega ilma täiendava kontrollita naftabensiinistandardit kasutada ei saa,“ lisas Pihl. Meetodi kontrollimisel selgus, et põlevkivibensiini analüüsil selle meetodi järgi saadakse ebatäpsed tulemused (ühendite ebatäpsed kontsentratsioonid, valesti identifitseeritud ühendid) ja suur hulk identifitseerimata ühendeid.

„Ebatäpsete tulemuste saamise põhjuseks on naftabensiini ja põlevkivibensiini saamise tehnoloogilised erinevused. Naftabensiin kui valmistoode, läbib selleni jõudmiseks terve rea puhastus ja töötlemisastmeid. Kokkuvõtteks kindlustavad need lõpp-produkti kui stabiilse ja oluliselt lihtsustunud küllastunud süsivesinike segu. Samas põlevkivibensiin on läbinud alles esmase puhastusastme – rektifikatsiooni ja seetõttu sisaldab oluliselt laiemat ühendite spektrit,“ selgitas labori vanemteadur Hella Riisalu.

Uuringu eesmärgiks oli leida ASTM D6729 baasil põlevkivibensiini analüüsiks sobiv metoodika, et selgitada välja, millise meetodiga põlevkivibensiini puhastada ja töödelda.

Kohandatud metoodika võimaldab pakkuda teenustöö korras põlevkivibensiini koostise uuringuid ettevõtjatele ja teadlastele, kes neid vajavad. Näiteks juhul kui uuritakse põlevkivibensiini pikaajalisel ladustamisel tekkivaid muutusi (vaigustumist) või määratakse põlevkivibensiini kvaliteeti.

Laeb infot...