Tallinna Tehnikaülikool

Birgit Maaten töötab TalTechi energiatehnoloogia instituudis. Tema hinnangul on energeetika valdkond iseenesest olulisem kui soorollid ning teadusmaailmas pälvitakse tähelepanu teadusmaailmas ikka pigem saavutuste eest.

Birgit Maaten
TalTechi Energiatehnoloogia instituudi vanemteadur

Kuidas leidsid tee oma eriala juurde?

Tee energiatehnoloogiasse leidsin magistrantuuri ajal. Bakalaureuse- ja magistriõpingud sooritasin rakenduskeemia erialal ning magistriõppe kõrvalt tööd otsides sattusin tööle toonasesse soojustehnika instituudi laborisse. Seal sain aimu kütuste laiast maailmast ning ühtlasi mõistsin antud valdkonna võimalusi ja vajalikkust. Ei möödunud kaua, kui olingi juba astunud doktorantuuri ning sõrme põlevkivimaailmale andnud. Õpingute rada on minu jaoks üsna loomulikult ja sirgjooneliselt kulgenud ning nii saingi 27-aastaselt doktorikraadi valdkonnas, millesse ma varem tegelikult ei plaaninud jõuda.

Üldiselt ei maksa karta, et energeetika tähendaks ainult elektrijaamu või kaevandusi – selle kõige taustal on ka näiteks keemialaborid, kvaliteedikontroll, ilma milleta tööstus nii heal tasemel ei saakski toimida

Kas pälvid klientide-kaaslaste silmis teistsugust tähelepanu kui meeskolleegid või on keemiavaldkonnas sooline jaotus pigem ühtlane?

Ei ole täheldanud, et meil soopõhiselt eristusi tehakse, kõigil on samasugune valge kittel seljas. Kui oled leidnud enda niši ja selles hea oled, ei ole vahet, kas oled naine või mees. Olen elus üldjuhul lähtunud arusaamast, et kõik ei saagi kõike teada – oluline on leida endale meeldiv valdkond. Paljude jaoks võib olla üllatav, et keemiavaldkonnas on soojaotus pigem ühtlane. Ning lisaks, tähelepanu pälvitakse teadusmaailmas ikka pigem saavutuste eest.

Ütle midagi julgustavat naissoost gümnaasiuminoortele, kes tahaksid end siduda energeetika, tehnoloogia ja inseneeriaga, aga sissejuurdunud soorollilised ootused võtavad julguse ära?

Energeetika (ning inseneriteadused üldiselt) on üks vähestest valdkondadest, mis inimkonnale alati tähtsaks jääb. 2019. aastal ei tohiks soorollid enam teemaks ega argumendiks olla ning igaüks peaks lähtuma sellest, mis talle isiklikult huvi pakub. Loodan siiralt, et tänapäeva noored ei vaata erialavalikuid enam pilguga, et mis on „naiste ala“ ja mis „meeste ala“, vaid langetavad oma otsused tulenevalt suuremast maailmapildist ja isiklikust ambitsioonist.

Birgit Maaten

Laeb infot...