Tallinna Tehnikaülikool

11. veebruaril on fookuses naised teaduses – siit kaleidoskoop TalTechi inseneriteadlaste uurimistööst. Tähtsa päeva puhul on välja toodud just naisteadlased, nii need, kes on tööpostil kui ka need, kes on lapsehoolduspuhkusel.

Inseneriteadlased

Keemiliste kiletehnoloogiate uurimisrühma missioon on töötada välja uutel materjalidel põhinevaid päikesepatareisid, mida saab tulevikus rakendada targas ja energiatõhusas majas pool-läbipaistvate elektrit tootvate akendena, aga ka  nutiseadmete ja  värkvõrgu  toiteallikatena. Igapäevane uurimistöö on seotud päikesepatarei materjalide valmistamise tehnoloogia väljatöötamisega ja nende  materjalide baasil uudsete seadiste  loomisega.  Materjalide ja seadiste erinevate parameetrite mõõtmine ja analüüs on suunatud materjalide omaduste parendamisele ja seekaudu päikesepatareide efektiivsuse tõstmisele.

Uurimisrühma naisteadlased: Malle Krunks, Tatjana Dedova, Merike Kriisa, Jekaterina Sydorenko, Ilona Oja Acik.

Päikeseenergeetika materjalide teaduslaboris uuritakse ja arendatakse mitmesuguseid pooljuhtmaterjale: alates lihtsamatest kahe-komponentsetest kuni nelja-viiekomponentsete ühenditeni, eesmärgiga luua neist päikesepaneelid, mida saab kasutada sellistel hoonete elementidel nagu fassaadid, katused ja aknad viisil, mis on ka esteetiliselt kena. Selleks kasutatakse maailmas ainulaadset monoterapulbril baseeruvat päikesepatarei kontseptsiooni. Monoterapulbri iga üksik tera on väike monokristall, millest igaüks moodustab suures paneelis üliõhukese puhverkihiga kaetuna omaette miniatuurse päikeseparatei. Uurimisgrupi põhitöö käib uutel materjalidel põhinevate päikeseelementide efektiivsuse ja stabiilsuse tõstmise nimel.

Uurimisrühma naisteadlased: Maarja Grossberg, Marit Kauk-Kuusik, Kristi Timmo, Olga Volobujeva, Mare Altosaar, Jelena Maricheva, Maris Pilvet, Katri Muska, Reelika Kaupmees, Fairouz Ghisani, Xenia Filippova, Elizaveta Shmagina, Idil Mengü, Katriin Kristmann, Svetlana Polivtseva.

Innovatiivsete materjalide tööstuslike rakenduste uurimisgrupp keskendub kolmele omavahel seotud uurimissuunale: (a) hierarhiliselt struktureeritud multifunktsionaalsed komposiidid; bioloogiliselt inspireeritud konstruktsioonmaterjalid; grafeenitud nanokiududega komposiitmaterjalid; (b) tribo-komposiidid ja ringlussevõtt, (c) keraamika- baasil pulbrid selektiivseks laserpaagutamiseks  kihtlisandustehnoloogias ja iselevikõrgtemperatuursüntees.

Rühmas on ligi 40% naissoost teadlasi, kes ühendavad edukalt töökohustused ja pereelu.

Uurimisrühma naisteadlased: Irina Hussainova, Sofiya Aydinyan, Tatevik Minasyan, Rocio E. Rojas-Hernandez, Mansoureh Rezapourian.

Ehitusprotsessi uurimisrühm on loomas ehitise elukaare digitaalset simulatsioonilaborit, kus saab teha ehituse elukaareüleseid uuringuid, luues nüüdisaegsel tehnoloogial põhinevaid ja sotsiaalset konteksti arvestavaid infomudeleid, mis peegeldavad füüsilisi ehitisi nende digitaalses kaksikus.

Uurimisrühma naisteadlased: Irene Lill, Lembi-Merike Raado, Tiina Hain, Tiina Nuuter, Margarita Ratšinki.

Nutikate kaugküttelahenduste ja kasvuhoonegaaside emissioonide keskkonnamõju integreeritud hindamise uurimisgrupp tegeleb kaugkütte ja kaugjahutuse arendamisega nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt. Lisaks on grupile südamelähedased ka energiaefektiivsus ja taastuv soojusenergia ning kasvuhoonegaaside vähendamine. Teadlased on läbi viinud mitmeid projekte tänu millele saab vähendada energeetikasektori keskkonnamõju ja suurendada taastuvenergia kasutamise osakaalu.

Uurimisrühma naisteadlased: Anna Volkova, Kertu Lepiksaar.

Ehitatud keskkonna interdistsiplinaarne uurimisrühm ühendab erineva valdkonna teadlasi ja käsitleb nii linna- kui regionaalplaneeringu, kogukondliku arengu, linna- ja maa-asustuse ökonoomset taaskasutamist ja ümberkujundamist kui kahanevate linnade temaatikat ja kultuuripärandi konserveerimist linnaplaneerimisel ning ajaloolistel maastikel ja parkides. Oluline osa teadustööst on pühendatud looduslike ja taastuvatest materjalidest  ehitusmaterjalide omaduste uurimisele ning sisekliima, ehitusfüüsikalistele ja energiatõhususe aspektidele. Uuemad suunad on betooni taaskasutamise võimalused uue betooni tootmiseks ja küberfüüsikaliste süsteemide rakendamine hoonete ja linna- ning regionaalplaneerimise teenistusse.

Uurimisrühma naisteadlased: Aime Ruus, Zenia Kotval, Nele Nutt, Helle Hallik, Jane Raamets, Taisi Kadarik, Karin Muoni, Sirle Salmistu.

Kütuste tehnoloogia teadus- ja katselabor uurib, kuidas prügilasse matmist või põletamist ootavaid jäätmeid paremini kasutada. Originaalne lahendus põlevkivitöötlemise tehnoloogiaid kasutades on toonud edu ja on teel tööstusliku rakendamise poole.

Uurimisrühma naisteadlased: Olga Pihl, Hella Riisalu, Larisa Grigorieva.

Laeb infot...